Revista MUZICA

Nr.5 pe 2017 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.5 /2017


C u p r i n sINTERVIURI

 • Andra APOSTU – De vorbă cu Violeta DINESCU


 • STUDII

 • Corneliu Dan GEORGESCU – Tragicul contradicțiilor irezolvabile. „Privirea în gol” a lui Aurel Stroe


 • ESEURI

 • George BALINT – Interpretarea muzicală (I) – Tipuri/stadii, coordonate, categorii –


 • CENTENAR LIPATTI

 • Lavinia COMAN – Dinu Lipatti, un muzician român în contextul culturii universale


 • ISTORIOGRAFIE

 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (XVIII). Fondul Ciprian Porumbescu (IV)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.5 pe 2017 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.5 /2017


  TABLE OF CONTENTS  INTERVIEWS

 • Andra APOSTU – A Conversation with Violeta Dinescu


 • STUDIES

 • Corneliu Dan GEORGESCU – The Tragic Dimension of Unsolvable Contradictions. Aurel Stroe’s “Privirea în gol” [“Staring into Emptiness”]


 • ESSAYS

 • George BALINT – Music Interpretation (I) –Types / Stages, Coordinates, Categories


 • LIPATTI CENTENARY

 • Lavinia COMAN – Dinu Lipatti, a Romanian Musician in the Context of World Culture


 • HISTORIOGRAPHY

 • Viorel COSMA – Music History in Autobiographies The Ciprian Porumbescu Archive
 • UCMR