Revista MUZICA

Nr.5 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.5 /2016


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu Dan BUCIU


 • STUDII
 • Mihaela VOSGANIAN – Introducere în trans-realismul arhetipal (II). Fuziunea între arta spiritului și știința spiritului
 • Nicolae BRÂNDUŞ – Muzica – obiect transdisciplinar (V)
 • Oleg GARAZ – Genurile istorice sociale versus genurile istorice muzicale. De la tradițiile originare la cultura maselor (I)


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (X). Fondul Sandu Albu (I)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.5 pe 2016 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.5 /2016


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra FRĂȚILĂ – DIALOGUE WITH DAN BUCIU


 • STUDIES
 • Mihaela VOSGANIAN – INTRODUCTION TO ARCHETYPAL TRANS-REALISM (II) THE FUSION BETWEEN THE ART OF THE SPIRIT AND THE SCIENCE OF THE SPIRIT
 • Nicolae BRÂNDUŞ – MUSIC – A TRANSDISCIPLINARY OBJECT (V)
 • Oleg GARAZ – THE HISTORICAL AND SOCIAL GENRES VERSUS HISTORICAL MUSICAL GENRES FROM ORIGINARY TRADITIONS TO MASS CULTURE (I)


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (X) THE SANDU ALBU ARCHIVE (I)
 • UCMR