Revista MUZICA

Nr.5 pe 2015 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.5 /2015

C u p r i n s

STUDII
 • Octavian NEMESCU – Istoria muzicii spectrale
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Studiul arhetipurilor muzicale (V). Ideea „substanțelor primordiale” și categoriile sintactice
 • Nicolae BRÂNDUȘ – Muzica – obiect transdisciplinar (II)

 • CREAŢII
 • Adriana MAIER – DAN DEDIU – TRIO LATEBRAE OP.79 pentru vioară, violă și pian

 • INTERVIURI
 • Sofia GELMAN – De vorbă cu maestrul SERGIU NATRA

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte şi documente inedite. Veturia O. GHIBU – Amintiri despre George Enescu (I)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.5 pe 2015 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.5 /2015

  TABLE OF CONTENTS

  STUDII
 • Octavian NEMESCU – HISTORY OF SPECTRAL MUSIC
 • Corneliu Dan GEORGESCU – THE STUDY OF MUSICAL ARCHETYPES (V) THE MUSICAL SYNTACTIC CATEGORIES AND THE IDEA OF PRIMORDIAL SUBSTANCES
 • Nicolae BRÂNDUȘ – MUSIC AS TRANSDISCIPLINARY OBJECT (II)

 • CREAŢII
 • Adriana MAIER – DAN DEDIU – TRIO LATEBRAE OP. 79 FOR VIOLIN, VIOLA AND PIANO

 • INTERVIURI
 • Sofia GELMAN – TALKING TO SERGIU NATRA

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – NEW TEXTS AND DOCUMENTS VETURIA O. GHIBU – REMEMBERING GEORGE ENESCU (I)
 • UCMR