Revista MUZICA

Nr.5 pe 2015 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.5 /2015

C u p r i n s

STUDII
  • Octavian NEMESCU – Istoria muzicii spectrale
  • Corneliu Dan GEORGESCU – Studiul arhetipurilor muzicale (V). Ideea „substanțelor primordiale” și categoriile sintactice
  • Nicolae BRÂNDUȘ – Muzica – obiect transdisciplinar (II)

  • CREAŢII
  • Adriana MAIER – DAN DEDIU – TRIO LATEBRAE OP.79 pentru vioară, violă și pian

  • INTERVIURI
  • Sofia GELMAN – De vorbă cu maestrul SERGIU NATRA

  • ISTORIOGRAFIE
  • Viorel COSMA – Texte şi documente inedite. Veturia O. GHIBU – Amintiri despre George Enescu (I)
  • UCMR