Revista MUZICA

Nr.4 pe 2022 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.4 / 2022


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – UN DIALOG CU ANDREI TUDOR


 • STUDII
 • Corneiu Dan GEORGESCU – AUREL STROE ȘI IANNIS XENAKIS. SCURTE ÎNTÂLNIRI STILISTICE PROVIDENȚIALE

 • Claudius IACOB – MUZICOLOGIE ASISTATĂ DE CALCULATOR. UN ALGORITM ORIGINAL PENTRU APROXIMAREA GRADULUI DE SIMILITUDINE A DOUĂ PROFILURI MELODICE ARBITRARE


 • ANIVERSĂRI
 • Loredana BALTAZAR – METAFORE MUZICAL-POETICE ÎN CREAȚIA CAMERALĂ A MAIEI CIOBANU: PIAN EXCESIV II


 • Carmen POPA – CONCERTUL PENTRU TROMBON ȘI ORCHESTRĂ DE MAIA CIOBANU


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (X)
 • Nr.4 pe 2022 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.4 / 2022


  T A B L E O F C O N T E N T S


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH ANDREI TUDOR


 • STUDIES
 • Corneiu Dan GEORGESCU – AUREL STROE AND IANNIS XENAKIS. BRIEF PROVIDENTIAL STYLISTIC MEETINGS

 • Claudius IACOB – COMPUTER - AIDED MUSICOLOGY. AN ORIGINAL ALGORITHM FOR APPROXIMATING THE DEGREE OF SIMILARITY OF TWO ARBITRARY MELODIC PROFILES


 • ANNIVERSARIES
 • Loredana BALTAZAR – MUSICAL-POETIC METAPHORS IN MAIA CIOBANU’S CHAMBER MUSIC: EXCESSIVE PIANO II


 • Carmen POPA – CONCERTO FOR TROMBONE AND ORCHESTRA BY MAIA CIOBANU


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – THE "GEORGE BREAZUL" FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (X)
 • UCMR