Revista MUZICA

Nr.4 pe 2021 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.4 / 2021


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU GRIGORE CUDALBU


 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – STUDIUL ARHETIPURILOR MUZICALE (VIII) „MONOTONIA ARHETIPALĂ” – UN PRINCIPIU ESTETIC


 • ANIVERSĂRI
 • Diana ROTARU – ZARAZE SONORE ŞI TEHNICA FERESTREI ÎN CONCERTELE PENTRU FLAUT ŞI CLARINET DE ADRIAN IORGULESCU

 • Irina NIȚU – DANIEL KIENTZY ȘI MUZICA ROMÂNEASCĂ

 • GÂNDURI PENTRU DANIEL – SEMNEAZĂ: DAN DEDIU, NICOLAE BRÂNDUȘ, DIANA ROTARU, CORNEL ȚĂRANU, MIHAELA VOSGANIAN, SORIN LERESCU, ADRIAN BORZA, IRINEL ANGHEL, DOINA ROTARU, MAIA CIOBANU, HORIA ȘURIANU


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (II)
 • Nr.4 pe 2021 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.4 / 2021


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH GRIGORE CUDALBU


 • STUDIES
 • Corneliu Dan GEORGESCU – A STUDY OVER MUSICAL ARCHETYPES (VIII). "ARCHETYPAL MONOTONY" – AN AESTHETIC PRINCIPLE


 • ANNIVERSARIES
 • Diana ROTARU – SONIC ZARAZAS AND WINDOW TECHNIQUE IN ADRIAN IORGULESCU’S FLUTE AND CLARINET CONCERTOS

 • Irina NIȚU – DANIEL KIENTZY AND THE ROMANIAN MUSIC

 • ANNIVERSARY MESSAGES – Written by: DAN DEDIU, NICOLAE BRÂNDUȘ, DIANA ROTARU, CORNEL ȚĂRANU, MIHAELA VOSGANIAN, SORIN LERESCU, ADRIAN BORZA, IRINEL ANGHEL, DOINA ROTARU, MAIA CIOBANU, HORIA ȘURIANU


 • HISTORIOGRAPHY
 • Vasile VASILE – THE "GEORGE BREAZUL" FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (II)
 • UCMR