Revista MUZICA

Nr.4 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.4 /2016


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu Corneliu Dan GEORGESCU


 • DEZBATERII
 • Compozitor versus Autor muzical


 • STUDII
 • Nicolae BRÂDUŞ – Muzica – obiect transdisciplinar (IV)


 • CREAŢII
 • Veronica GASPAR – Burlesque din PIÈCES IMPROMPTUES op.18 de George Enescu: O retrospectivă


 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Ovidiu PAPANĂ – Festivalul folcloric – un magazin „cultural”... de cosmetică


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (IX). Fondul Maria Chefaliady (II)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.4 pe 2016 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.4 /2016


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra FRĂȚILĂ – DIALOGUE WITH CORNELIU DAN GEORGESCU


 • DEBATES
 • COMPOSER VERSUS MUSIC AUTHOR


 • STUDIES
 • Nicolae BRÂDUŞ – MUSIC – A TRANSDISCIPLINARY OBJECT (IV)


 • CREATIONS
 • Veronica GASPAR – BURLESQUE FROM PIÈCES IMPROMPTUES OP. 18 BY GEORGE ENESCU - A RETROSPECTIVE


 • ETHNOMUSICOLOGY
 • Ovidiu PAPANĂ – THE FOLK FESTIVAL – A “CULTURAL”... COSMETICS STORE


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (IX) THE MARIA CHEFALIADY ARCHIVE (II)
 • UCMR