Revista MUZICA

Nr.3-4 pe 2015 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3-4 /2015

C u p r i n s

STUDII
 • Octavian NEMESCU – Muzica imaginară
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Contribuția generațiilor vârstnice la împlinirea muzicii românești
 • Nicolae BRÂNDUȘ – Muzica – obiect transdisciplinar (I)
 • Tudor MISDOLEA – The intrinsic morphology of the musical creation

 • CREAŢII
 • Ștefan ANGI – De pândă la devenirea întru muzică a lumii sonore

 • BIZANTINOLOGIE
 • Emmanouil GIANNOPOULOS – "Tracing the sources of the enormous oeuvre of the famous ecclesiastical musician Petros the Peloponnesian (CA. 1735-†1778)"

 • ISTORIOGRAFIE
 • Lavinia COMAN – Rememorare Silvia Șerbescu. 50 de ani de posteritate
 • Vasile VASILE – Doi muzicologi necunoscuți: Constantin Morariu și Leca Morariu (I)
 • Viorel COSMA – Texte şi documente inedite. Istoria muzicii româneşti în autobiografii (IV). Dimitrie Dinicu. Ion Cucu-Bănățeanu
 • UCMR