Revista MUZICA

Nr.3-4 pe 2015 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3-4 /2015

C u p r i n s

STUDII
 • Octavian NEMESCU – Muzica imaginară
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Contribuția generațiilor vârstnice la împlinirea muzicii românești
 • Nicolae BRÂNDUȘ – Muzica – obiect transdisciplinar (I)
 • Tudor MISDOLEA – The intrinsic morphology of the musical creation

 • CREAŢII
 • Ștefan ANGI – De pândă la devenirea întru muzică a lumii sonore

 • BIZANTINOLOGIE
 • Emmanouil GIANNOPOULOS – "Tracing the sources of the enormous oeuvre of the famous ecclesiastical musician Petros the Peloponnesian (CA. 1735-†1778)"

 • ISTORIOGRAFIE
 • Lavinia COMAN – Rememorare Silvia Șerbescu. 50 de ani de posteritate
 • Vasile VASILE – Doi muzicologi necunoscuți: Constantin Morariu și Leca Morariu (I)
 • Viorel COSMA – Texte şi documente inedite. Istoria muzicii româneşti în autobiografii (IV). Dimitrie Dinicu. Ion Cucu-Bănățeanu
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.3-4 pe 2015 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.3-4 /2015

  TABLE OF CONTENTS

  STUDII
 • Octavian NEMESCU – IMAGINARY MUSIC
 • Corneliu Dan GEORGESCU – THE CONTRIBUTION OF THE OLD GENERATIONS TO THE ROMANIAN MUSIC DEVELOPMENT
 • Nicolae BRÂNDUȘ – MUSIC AS TRANSDISCIPLINARY OBJECT (I)
 • Tudor MISDOLEA – THE INTRINSIC MORPHOLOGY OF THE MUSICAL CREATION

 • CREAŢII
 • Ștefan ANGI – WATCHING SOUNDS BECOMING MUSIC

 • BIZANTINOLOGIE
 • Emmanouil GIANNOPOULOS – TRACING THE SOURCES OF THE ENORMOUS OEUVRE OF THE FAMOUS ECCLESIASTICAL MUSICIAN PETROS THE PELOPONNESIAN (CA. 1735-†1778)

 • ISTORIOGRAFIE
 • Lavinia COMAN – REMEMBERING SILVIA ŞERBESCU
 • Vasile VASILE – TWO UNKNOWN MUSICOLOGISTS -CONSTANTIN MORARIU ŞI LECA MORARIU (I)
 • Viorel COSMA – NEW TEXTS AND DOCUMENTS. ROMANIAN MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (IV) DIMITRIE DINICU. ION CUCU-BĂNĂȚEANU
 • UCMR