Revista MUZICA

Nr.3 pe 2022 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 / 2022


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – UN DIALOG CU ANDREI TĂNĂSESCU


 • STUDII
 • Maria GRĂJDIAN – UNCANNY SOUNDSCAPES: JAPANOISE, MASCULINITY AND THE JOY OF (STRUCTURED) CHAOS

 • Tom BRÂNDUȘ – DESPRE PAREIDOLIA AUDITIVĂ CA FENOMEN PSIHOACUSTIC


 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAȘ – INSTRUMENTS DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE EN ROUMANIE – POLYÉDRISME D’UNE IDENTITÉ NATIONALE


 • RECENZII
 • Irinel ANGHEL – O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL PĂMÂNTULUI MUZICAL


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (IX)
 • Nr.3 pe 2022 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.3 / 2022


  T A B L E O F C O N T E N T S


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH ANDREI TĂNĂSESCU


 • STUDIES
 • Maria GRĂJDIAN – UNCANNY SOUNDSCAPES: JAPANOISE, MASCULINITY AND THE JOY OF (STRUCTURED) CHAOS

 • Tom BRÂNDUȘ – ABOUT AUDITORY PAREIDOLIA AS A PSYCHOACOUSTIC PHENOMENON


 • ETHNOMUSICOLOGY
 • Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAȘ – ROMANIAN TRADITIONAL MUSICAL INSTRUMENTS


 • REVIEWS
 • Irinel ANGHEL – A JOURNEY TO THE CENTER OF THE MUSICAL EARTH


 • IHISTORIOGRAPHY
 • Vasile VASILE – THE ”GEORGE BREAZUL” FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (IX)
 • UCMR