Revista MUZICA

Nr.3 pe 2021 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 / 2021


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU ȘERBAN MARCU


 • STUDII
 • Oleg GARAZ – ȘASE EXERCIȚII DE MUZICOLOGIE POSTADLERIANĂ

 • Virgil OPRINA – RECENTUL VIBE, VECHEA MUZICĂ A IMAGINII ÎN MIȘCARE ȘI… UN MIC STUDIU DE CAZ


 • ESEURI
 • Maia CIOBANU – INVESTIGĂRI ŞI INSTIGĂRI SONORE (I). CONCEPTUL UNUI „JURNAL”


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (I)


 • RECENZII
 • Mirela MERCEAN-ȚĂRC – „ȘCOALA MUZICOLOGICĂ FRANCISC LÁSZLÓ – LECȚII PERENE ȘI MĂRTURII”
 • Nr.3 pe 2021 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.3 / 2021


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH ȘERBAN MARCU


 • STUDIES
 • Oleg GARAZ – SIX EXERCISES OF POSTADLERIAN MUSICOLOGY

 • Virgil OPRINA – THE RECENT VIBE, THE OLD MUSIC OF THE MOVING IMAGE AND... A SMALL CASE STUDY


 • ESSAYS
 • Maia CIOBANU – SOUND INVESTIGATIONS AND INSTIGATIONS (I). THE CONCEPT OF A "JOURNAL”


 • HISTORIOGRAPHY
 • Vasile VASILE – THE "GEORGE BREAZUL" FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (I)


 • REVIEWS
 • Mirela MERCEAN-ȚĂRC – "PROFESSOR FERENC LÁSZLÓ’S SCHOOL OF MUSICOLOGY – PERENNIAL LESSONS AND TESTIMONIES"
 • UCMR