Revista MUZICA

Nr.3 pe 2020 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 / 2020


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU GABRIEL ALMAȘI


 • STUDII
 • Oleg GARAZ – FORMELE MUZICII: EXERCIŢII DE COMBINATORICĂ ARHETIPALĂ (III)


 • CREAȚII
 • Ana Maria IOAN – ELEMENTE CONSTRUCTIVE ŞI STILISTICE ÎN CREAŢIA PENTRU PIAN A COMPOZITORULUI NICOLAE COMAN. STUDII DE CAZ: „MICUL PIAN” ŞI „SONATA A DOUA”


 • "GRADINI SONORE" ESEURI
 • Maria Isabela NICA – ALEGORIA IUBIRII FATALE ÎN OPERA CASTELUL PRINȚULUI BARBĂ-ALBASTRĂ DE BÉLA BARTÓK


 • PORTRETE
 • Mariana POPESCU – CONSTANTIN BRÂNCUŞI – IUBITORUL DE MUZICĂ CE A FĂCUT PIATRA SĂ CÂNTE
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
 • Nr.3 pe 2020 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.3 / 2020


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH GABRIEL ALMAȘI


 • STUDIES
 • Oleg GARAZ – MUSICAL FORMS: EXERCISES OF ARCHETYPAL COMBINATORICS (III)


 • CREATIONS
 • Ana Maria IOAN – STRUCTURE AND STYLE IN NICOLAE COMAN’S PIANO WORKS. CASE STUDY: „THE LITTLE PIANO” AND „THE 2ND SONATA”


 • SONIC GARDENS ESSAYS
 • Maria Isabela NICA – THE ALLEGORY OF A FATAL LOVE IN BÉLA BARTÓK’S OPERA BLUEBEARD’S CASTLE


 • PORTRAITS
 • Mariana POPESCU – CONSTANTIN BRÂNCUŞI – THE MUSIC LOVER THAT MADE STONE SING
 • UCMR