Revista MUZICA

Nr.3 pe 2019 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 /2019


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Maya BADIAN
 • Maria-Iulia RUS – Despre granița imaginară dintre muzică și matematică: o discuție cu compozitoarea Violeta Dinescu


 • ISTORIOGRAFIE
 • Cristina ȘUTEU – Revista MUZICA la ceas aniversar (1908-2018) (V, 1)


 • STUDII
 • Ovidiu PAPANĂ – Un demers pentru o posibilă integrare a fenomenului muzical în cadrul manifestărilor bazate pe legile imuabile ale ordinii universale


 • PORTRETE
 • Alex VASILIU – Richard Oschanitzky. Tradiție, avangardă, world music (I)
 • Gheorghe MUȘAT – Dirijorul Erich Bergel


 • ESEURI
 • George BĂLAN – Un meloman insolit se destăinuie (II)
 • George BALINT – Cum să-i cunoaștem pe compozitorii vremii noastre
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.3 pe 2019 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.3 /2019


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH MAYA BADIAN
 • Maria-Iulia RUS – THE IMAGINARY BOUNDARY BETWEEN MUSIC AND MATHEMATICS: A DISCUSSION WITH THE COMPOSER VIOLETA DINESCU


 • HISTORIOGRAPHY
 • Cristina ȘUTEU – THE MUZICA MAGAZINE AT ITS ANNIVERSARY (1908-2018 (V 1)


 • STUDIES
 • Ovidiu PAPANĂ – AN ENDEAVOUR TOWARDS A POSSIBLE INTEGRATION OF THE MUSICAL PHENOMENON WITHIN THE MANIFESTATIONS BASED ON THE IMMUTABLE LAWS OF UNIVERSAL ORDER


 • PORTRAITS
 • Alex VASILIU – RICHARD OSCHANITZKY. TRADITION, AVANT-GARDE, WORLD MUSIC (I)
 • Gheorghe MUȘAT – CONDUCTOR ERICH BERGEL


 • ESSAYS
 • George BĂLAN – THE CONFESSION OF AN ORIGINAL MUSIC LOVER (II)
 • George BALINT – HOW TO CLASSIFY THE COMPOSERS OF OUR TIMES
 • UCMR