Revista MUZICA

Nr.3 pe 2018 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 /2018


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Mircea Tiberian


 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Prietenii mei Liviu Glodeanu și Mihai Moldovan. Generația noastră
 • Dorothea REDEPENNING – Ideea Unei „Muzici Atemporale”. Cu referire la Model Mioritic de Corneliu Dan Georgescu
 • Lavinia COMAN – Privire asupra muzicii pentru pian din perioada Războiului de întregire a României moderne


 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Ovidiu PAPANĂ – Metamorfoza unor construcții de instrumente muzicale cordofone. Cobza românească în acest context


 • ESEURI
 • George BALINT – Privirea estetică (III)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.3 pe 2018 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.3 /2018


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH MIRCEA TIBERIAN


 • STUDIES
 • Corneliu Dan GEORGESCU – MY FRIENDS LIVIU GLODEANU AND MIHAI MOLDOVAN. OUR GENERATION
 • Dorothea REDEPENNING – THE IDEA OF AN “ATEMPORAL MUSIC”. WITH REFERENCE TO MODEL MIORITIC BY CORNELIU DAN GEORGESCU
 • Lavinia COMAN – A SURVEY OF PIANO MUSIC DURING ROMANIA’S WAR OF NATIONAL UNIFICATION


 • ETHNOMUSICOLOGY
 • Ovidiu PAPANĂ – THE METAMORPHOSIS OF SEVERAL STRING INSTRUMENTS: THE ROMANIAN COBZA IN THIS CONTEXT


 • ESSAYS
 • George BALINT – THE AESTHETIC GAZE (III)
 • UCMR