Revista MUZICA

Nr.3 pe 2018 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 /2018


C u p r i n s


INTERVIURI
  • Andra APOSTU – De vorbă cu Mircea Tiberian


  • STUDII
  • Corneliu Dan GEORGESCU – Prietenii mei Liviu Glodeanu și Mihai Moldovan. Generația noastră
  • Dorothea REDEPENNING – Ideea Unei „Muzici Atemporale”. Cu referire la Model Mioritic de Corneliu Dan Georgescu
  • Lavinia COMAN – Privire asupra muzicii pentru pian din perioada Războiului de întregire a României moderne


  • ETNOMUZICOLOGIE
  • Ovidiu PAPANĂ – Metamorfoza unor construcții de instrumente muzicale cordofone. Cobza românească în acest context


  • ESEURI
  • George BALINT – Privirea estetică (III)
  • UCMR