Revista MUZICA

Nr.3 pe 2017 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 /2017


C u p r i n sINTERVIURI

 • Andra APOSTU – De vorbă cu Adrian POP


 • ESEURI

 • Corneliu Dan GEORGESCU – Logica fanteziei și apelul la metaforă în opera lui Dan Dediu


 • STUDII

 • Mihaela VOSGANIAN – Simbolism arhetipal trans/meta cultural (I)

 • Nicolae TEODOREANU – Isonul în tradiția muzicii psaltice din România


 • ISTORIOGRAFIE

 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (XVI). Fondul Ciprian Porumbescu (II)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.3 pe 2017 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.3 /2017


  TABLE OF CONTENTS  INTERVIEWS

 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH ADRIAN POP


 • ESSAYS

 • Corneliu Dan GEORGESCU – THE LOGIC OF FANTASY AND THE RESORT TO METAPHOR IN DAN DEDIU’S OEUVRE


 • STUDIES

 • Mihaela VOSGANIAN – TRANS/META-CULTURAL ARCHETYPAL SYMBOLISM (I)

 • Nicolae TEODOREANU – THE DRONE IN THE TRADITION OF PSALTIC MUSIC IN ROMANIA


 • HISTORIOGRAPHY

 • Viorel COSMA – MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (XVI). THE CIPRIAN PORUMBESCU ARCHIVE (II)
 • UCMR