Revista MUZICA

Nr.3 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 /2016


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu Adrian Enescu


 • STUDII
 • Mihaela VOSGANIAN – Introducere în trans-realismul arhetipal (I)
 • George BALINT – Conduita mișcării formei – o nouă perspectivă în abordarea interpretativ-teoretică a textului muzical


 • PORTRETE
 • Lavinia COMAN – ANA PITIŞ - o contribuție de seamă la arta pianistică românească


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (VIII). Fondul Maria Chefaliady (I)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.3 pe 2016 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.3 /2016


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra FRĂȚILĂ – Dialogue with Adrian Enescu


 • STUDIES
 • Mihaela VOSGANIAN – INTRODUCTION TO ARCHETYPAL TRANS-REALISM (I)
 • George BALINT – THE CONDUCT OF THE MOVEMENT OF FORM A NEW PERSPECTIVE ON APPROACHING THE MUSICAL TEXT FROM AN INTERPRETIVEAND THEORETICAL POINT OF VIEW


 • PORTRAITS
 • Lavinia COMAN – ANA PITIŞ – A NOTEWORTHY CONTRIBUTION TO THE ART OF PIANO PLAYING IN ROMANIA


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (VIII); THE MARIA CHEFALIADY ARCHIVE (I)
 • UCMR