Revista MUZICA

Nr.3 pe 2014 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 /2014

C u p r i n s

STUDII
  • Octavian NEMESCU – Cultura muzicală românească în contextul celei universale în perioada de după 1990
  • Nicolae BRÂNDUȘ – Avangarda muzicală românească (I)
  • Oleg GARAZ – Genurile muzicii: de la sociologic la antropologic, de la taxinomic la arhetipal (I)
  • Vasile VASILE – Evoluția psalmului ca gen muzical (II)

  • CREAŢII
  • Marian MOVILEANU – Aspecte stilistico - interpretative în lucrarea „Melos” pentru violă solo de Irina Odăgescu-Țuțuianu

  • ISTORIOGRAFIE
  • Sanda HÎRLAV MAISTOROVICI – Opera componistică a lui Paul Constantinescu. Catalog cronologic (V)
  • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii românești în autobiografii (I). EUGENIA BABAD (Basarabia)
  • UCMR