Revista MUZICA

Nr.3 pe 2013 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 /2013

C u p r i n s

STUDII
 • Irina NIȚU – Citatul în creaţia pentru saxofon a lui Ștefan Niculescu (II)
 • Oleg GARAZ – Fenomenul compresiei stilistice în muzica europeană (II)
 • George BALINT – Raporturi ale gândirii componistic-muzicale
 • Tudor MISDOLEA – La phénoménologie musicale, une expression de la réalité transcendante (II)
 • Nicolae BRÂNDUȘ – Logica lumilor posibile (XVI)

 • ISTORIOGRAFIE
 • Sanda HÎRLAV MAISTOROVICI – Paul Constantinescu, Constantin Silvestri şi George Enescu
 • Viorel COSMA – Muzicieni români în texte şi documente (XXIV). Fondul Aurelia Cionca

 • BIZANTINOLOGIE
 • Ierom. Dr. Mihail HARBUZARU – Două manuscrise psaltice din muzeul Mănăstirii Țigănești

 • IN MEMORIAM
 • Ioan GOLCEA – Gândirea aforistică a maestrului Petre Crăciun
 • UCMR