Revista MUZICA

Nr.3 pe 2010 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.3 /2010 (IULIE-SEPTEMBRIE)

C u p r i n s

ACTUALITATE
 • Despina PETECEL-THEODORU – SIMN 2010 – MOTIV DE REFLECȚIE ASUPRA ARTEI SECOLELOR XX-XXI: „ICONOCLASM” SAU „CULTURĂ A JOCULUI”?

 • BIZANTINOLOGIE
 • Speranța RĂDULESCU și Florin IORDAN – O MINORITATE ÎNTR-UN CONTEXT PLURIETNIC: EVREII DIN ȚINUTUL BOTOȘANI ȘI MUZICA LOR DE PETRECERE

 • STUDII
 • ACHILLEUS G. CHALDAEAKES – DANIEL THE PROTOPSALTES (†1789): HIS LIFE AND WORK
 • Cătălin CREȚU – PERSPECTIVE SPAȚIALE ÎN GANDIREA MUZICALĂ. UN MODEL PLANETAR
 • Nicolae BRÂNDUȘ – LOGICA LUMILOR POSIBILE (VII) – STUDIU DE CAZ

 • CREAȚII
 • Bianca ȚIPLEA TEMEȘ – DAN VOICULESCU LA 70 DE ANI, ANIVERSAT ÎN ABSENȚĂ – FANTASIA E FUGA SULLE PEDALE PER ORGANO DE DAN VOICULESCU, O SINTEZĂ A ELEMENTELOR BAROCE ȘI MODERNE

 • PORTRETE
 • Elena BOANCĂ – IN MEMORIAM VASILE HERMAN. VALORI ALE COMPONISTICII ȘI CERCETĂRII MUZICOLOGICE
 • Veturia DIMOFTACHE – SIGISMUND TODUȚĂ - EVOCARE

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – MUZICIENI ROMÂNI ÎN TEXTE ȘI DOCUMENTE (XIV). DINU LIPATTI (I)
 • UCMR