Revista MUZICA

Nr.2 pe 2022 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.2 / 2022


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU TUDOR FERARU


 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – STUDIUL ARHETIPURILOR MUZICALE (IX). NOȚIUNEA DE ETERNITATE PRIVITĂ DIN PERSPECTIVĂ ARHETIPALĂ

 • Mihai BĂCĂRAN – IMAGINARY GESTURES OF SPECTA(C)TORSHIP: DARIE NEMEȘ BOTA’S 'URBAN SEASHELL'


 • RECENZII
 • Alexandru LEAHU, Irinel ANGHEL, Adrian MIHALACHE – NICOLAE BRÂNDUȘ - ANTIMEMORIA


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (VIII)
 • Nr.2 pe 2022 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.2 / 2022


  T A B L E O F C O N T E N T S


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH TUDOR FERARU


 • STUDIES
 • Corneliu Dan GEORGESCU – THE STUDY OF MUSICAL ARCHETYPES (IX). THE NOTION OF ETERNITY VIEWED FROM AN ARCHETYPAL PERSPECTIVE

 • Mihai BĂCĂRAN – IMAGINARY GESTURES OF SPECTA(C)TORSHIP: DARIE NEMEȘ BOTA’S 'URBAN SEASHELL'


 • REVIEWS
 • Alexandru LEAHU, Irinel ANGHEL, Adrian MIHALACHE – NICOLAE BRÂNDUȘ - ANTIMEMORIA


 • HISTORIOGRAPHY
 • Vasile VASILE – The "GEORGE BREAZUL" FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (VIII)
 • UCMR