Revista MUZICA

Nr.2 pe 2021 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.2 / 2021


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU VICTOR COLȚEA


 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – STUDIUL ARHETIPURILOR MUZICALE (VII). ARHETIPURILE PERSONA-UMBRA

 • Andreea Aura CIORNENCHI GRIGORAȘ. Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAȘ – LE PRINCE ROUMAIN DIMITRIE CANTEMIR ET SON OUVRAGE KITAB-I ILM-I MUSIKI (LE LIVRE DE LA SCIENCE MUSICALE)


 • BIZANTINOLOGIE
 • Cătălin CERNĂTESCU – PROHODUL DOMNULUI - PERSPECTIVE ISTORICE ȘI MUZICOLOGICE (II)


 • RECENZII
 • Lavinia COMAN – 250 DE ANI DE NEMURIRE. MEDITAȚII BEETHOVENIENE CU GEORGE BĂLAN
 • Nr.2 pe 2021 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.2 / 2021


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH VICTOR COLȚEA


 • STUDIES
 • Corneliu Dan GEORGESCU – A STUDY OVER MUSICAL ARCHETYPES (VII); PERSONA-SHADOW ARCHETYPES

 • Andreea Aura CIORNENCHI GRIGORAȘ. Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAȘ – THE ROMANIAN PRINCE DIMITRIE CANTEMIR AND HIS WORK KITAB-I ILM-I MUSIKI (THE BOOK OF THE SCIENCE OF MUSIC)


 • BYZANTINOLOGY
 • Cătălin CERNĂTESCU – LORD’S LAMENTATIONS – HISTORICAL AND MUSICOLOGICAL PERSPECTIVES (II)


 • REVIEWS
 • Lavinia COMAN – 250 YEARS OF IMMORTALITY; THOUGHTS OVER BEETHOVEN WITH GEORGE BĂLAN
 • UCMR