Revista MUZICA

Nr.2 pe 2020 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.2 / 2020


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU CONSTANTIN BASICA


 • STUDII
 • Mihaela VOSGANIAN – CONȘTIINȚA COSMICĂ. TEMĂ DE REFLECȚIE ARTISTICĂ / MUZICALĂ
 • Cătălin CREȚU – GENERAREA, TRANSFORMAREA ȘI DECLANȘAREA UNOR PROCESE AUDIO – VIZUALE CU AJUTORUL MEDIULUI ELECTRONIC


 • "GRADINI SONORE" ESEURI
 • Vlad-Cristian GHINEA – INFLUENŢE ALE MODERNISMULUI ŞI AVANGARDEI MUZICALE OCCIDENTALE REGĂSITE ÎN CREAŢIA LUI FRANK ZAPPA


 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Ovidiu PAPANĂ – CE NE DEZVĂLUIE PE PLAN MUZICAL-CONSTRUCTIV UN VIOLONCEL „BĂTUT” FĂCUT ÎN ATELIERELE DE TÂMPLĂRIE DIN MEDIUL RURAL
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
 • Nr.2 pe 2020 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.2 / 2020


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH CONSTANTIN BASICA


 • STUDIES
 • Mihaela VOSGANIAN – THE COSMIC CONSCIENCE. A THEME FOR ARTISTIC / MUSICAL REFLECTION
 • Cătălin CREȚU – GENERATING, TRANSFORMING AND TRIGGERING AUDIO-VISUAL PROCESSES THROUGH ELECTRONIC MEDIA


 • SONIC GARDENS ESSAYS
 • Vlad-Cristian GHINEA – INFLUENCES OF MODERNISM AND WESTERN MUSIC AVANGARDE IN THE WORKS OF FRANK ZAPPA


 • ETHNOMUSICOLOGY
 • Ovidiu PAPANĂ – WHAT IS REVEALED, ON A MANUFACTURING-MUSICAL LEVEL, BY A `HIT (BĂTUT)` CELLO MADE IN RURAL CARPENTRY WORKSHOPS
 • UCMR