Revista MUZICA

Nr.2 pe 2017 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.2 /2017


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Liviu Dănceanu


 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Categoriile sintactice muzicale după Ștefan Niculescu. Noi contexte și perspective
 • Nicolae BRÂNDUŞ – Muzica – obiect transdisciplinar (VI)


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (XV). Fondul Ciprian Porumbescu (I)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.2 pe 2017 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.2 /2017


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH LIVIU DĂNCEANU


 • STUDIES
 • Corneliu Dan GEORGESCU – MUSICAL SYNTACTIC CATEGORIES AFTER ŞTEFAN NICULESCU NEW CONTEXTS AND PERSPECTIVES
 • Nicolae BRÂNDUŞ – MUSIC – A TRANSDISCIPLINARY OBJECT (VI)


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (XV). Fondul Ciprian Porumbescu (I)
 • UCMR