Revista MUZICA

Nr.2 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.2 /2016


C u p r i n s


 • Premiile U.C.M.R. pe anul 2015


  INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu Sorin Lerescu


 • STUDII
 • Dan DEDIU – Delicvență în muzica nouă după 1970. O privire imunologică asupra dispozitivului major-minor
 • Nicolae BRÎNDUŞ – Muzica – obiect transdisciplinar (III)
 • Roman VLAD – Etape premergătoare pătrunderii domeniului electronicii în muzică


 • PUNCTE DE VEDERE
 • Rolul artei azi și motivația personală a creației (II)


 • PORTRETE

 • Lavinia COMAN – Peter Szaunig - întoarcerea cavalerului rătăcitor


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (VII). Fondul Eugeniu Micu
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.2 pe 2016 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.2 /2016


  TABLE OF CONTENTS


 • THE PRIZES GRANTED BY THE UNION OF COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS IN ROMANIA FOR 2015


  INTERVIEWS
 • Andra FRĂȚILĂ – DIALOGUE WITH SORIN LERESCU


 • STUDII
 • Dan DEDIU – DELINQUENCY IN NEW MUSIC AFTER 1970 AN IMMUNOLOGICAL APPROACH TO THE MAJOR-MINOR DISPOSITIF
 • Nicolae BRÎNDUŞ – MUSIC – A TRANSDISCIPLINARY OBJECT (III)
 • Roman VLAD – STAGES THAT PRECEDED THE INGRESS OF ELECTRONICS IN THE FIELD OF MUSIC


 • INQUIRY
 • OPEN DISCUSSION ON THE ROLE OF ART TODAY AND THE PERSONAL MOTIVATION OF CREATION (II)


 • PORTRAITS

 • Lavinia COMAN – PETER SZAUNIG – THE RETURN OF THE KNIGHT-ERRANT


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (VII) EUGENIU MICU
 • UCMR