Revista MUZICA

Nr.2 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.2 /2016


C u p r i n s


 • Premiile U.C.M.R. pe anul 2015


  INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu Sorin Lerescu


 • STUDII
 • Dan DEDIU – Delicvență în muzica nouă după 1970. O privire imunologică asupra dispozitivului major-minor
 • Nicolae BRÎNDUŞ – Muzica – obiect transdisciplinar (III)
 • Roman VLAD – Etape premergătoare pătrunderii domeniului electronicii în muzică


 • PUNCTE DE VEDERE
 • Rolul artei azi și motivația personală a creației (II)


 • PORTRETE

 • Lavinia COMAN – Peter Szaunig - întoarcerea cavalerului rătăcitor


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (VII). Fondul Eugeniu Micu
 • UCMR