Revista MUZICA

Nr.1 pe 2020 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.1 / 2020


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU GABRIEL MĂLĂNCIOIU


 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – JOCUL CONTROLAT CU LIBERTATEA IMPROVIZATORICĂ: ULPIU VLAD ȘI „DETERMINAREA SELECTIVĂ“
 • Nicolae BRÂNDUȘ – CREAȚIE ȘI CREATIVITATE - O PERSPECTIVĂ TRANSDISCIPLINARĂ


 • "GRADINI SONORE" ESEURI
 • Vlad VĂIDEAN – DE STRAJA LA PORȚILE GRĂDINILOR SONORE
 • Valentina SANDU-DEDIU – MUZICIENI AI PLANETEI, APE MUZICALIZATE ȘI MUZICI DESPRE COPACI


 • PORTRETE
 • Lavinia COMAN – FLORICA MUSICESCU, O FONDATOARE A ȘCOLII ROMÂNEȘTI MODERNE DE PIAN


 • RECENZII
 • Constantin SECARĂ – OVIDIU PAPANĂ, INSTRUMENTE TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI. STUDII ACUSTICO-MUZICALE
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
 • Nr.1 pe 2020 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.1 / 2020


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH GABRIEL MĂLĂNCIOIU


 • STUDIES
 • Corneliu Dan GEORGESCU – THE CONTROLED GAME WITH THE FREEDOM OF IMPROVISATION: ULPIU VLAD AND THE ”SELECTIVE DETERMINATION”
 • Nicolae BRÂNDUȘ – CREATION AND CREATIVITY


 • SONIC GARDENS ESSAYS
 • Vlad VĂIDEAN – WATCHING OVER THE GATES OF THE SONIC GARDENS
 • Valentina SANDU-DEDIU – MUSICIANS OF THE PLANET, MUSICAL WATERS AND MUSIC ABOUT TREES


 • PORTRAITS
 • Lavinia COMAN – FLORICA MUSICESCU, ONE OF THE FOUNDERS OF MODERN PIANO MUSIC SCHOOL IN ROMANIA


 • REVIEWS
 • Constantin SECARĂ – OVIDIU PAPANĂ, ROMANIAN TRADITIONAL INSTRUMENTS. ACUSTICAL-MUSICAL STUDIES
 • UCMR