Revista MUZICA

Nr.1 pe 2019 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.1 /2019


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Mihai MĂNICEANU


 • STUDII
 • Vasile VASILE – Deșteaptă-te române. De la practica folclorică la Imn Național – imn al identității și unității românești (III)
 • Nicolae BRÂNDUȘ – Muzicologia – Obiect al muzicii (și nu invers) (III)


 • CREAȚII
 • Despina PETECEL THEODORU – Hronicul Operei Române din București. Încercare paratextuală de lectură
 • Bianca ȚIPLEA TEMEȘ – Remiză KURTÁG – BECKETT? Premiera operei FIN DE PARTIE La Scala din Milano


 • RECENZII
 • Cristina ȘUTEU – „Muzica din sunetul tăcut”


 • ESEURI
 • George BALINT – Privirea estetică (IX)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.1 pe 2019 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.1 /2019


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH MIHAI MĂNICEANU


 • STUDIES
 • Vasile VASILE – “DEȘTEAPTĂ-TE, ROMÂNE” [“WAKE UP, ROMANIANS!”] – FROM FOLK SONG TO NATIONAL ANTHEM, A HYMN TO ROMANIAN IDENTITY AND UNITY (III)
 • Nicolae BRÂNDUȘ – MUSICOLOGY - THE OBJECT OF MUSIC (AND NOT THE OTHER WAY ROUND)


 • CREATIONS
 • Despina PETECEL THEODORU – HRONICUL OPEREI ROMÂNE DIN BUCUREȘTI [THE CHRONICLE OF THE ROMANIAN OPERA HOUSE IN BUCHAREST] – AN ATTEMPT AT PARATEXTUAL READING
 • Bianca ȚIPLEA TEMEȘ – A CLOSELY TIED MATCH BETWEEN KURTÁG AND BECKETT? THE PREMIERE OF THE OPERA FIN DE PARTIE AT LA SCALA IN MILAN


 • REVIEWS
 • Cristina ȘUTEU – “THE MUSIC IN THE QUIET SOUND”: GEORGE BALINT – THE AESTHETIC GAZE: AN ATTEMPT TO CONTEMPLATE MUSIC


 • ESSAYS
 • George BALINT – THE AESTHETIC GAZE (IX)
 • UCMR