Revista MUZICA

Nr.1 pe 2017 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.1 /2017


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Viorel Munteanu


 • CREAȚII
 • Constantin-Tufan STAN – Liedul în creația lui Nicolae Coman – Trei cântece pe versuri de Sappho


 • ESEURI
 • Maia CIOBANU – Manifest elitist 2016
 • Liviu DĂNCEANU – Sunt compozitor


 • BIZANTINOLOGIE
 • Diac. Virgil Ioan NANU – Kekragariile lui Petros Lampadarios Peloponnesios. Exegeză inedită


 • RECENZII
 • Marin MARIAN – Tratatul unei organologii cu adevărat enciclopedice


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (XIV). Fondul Ioan Vlăduţă (III)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.1 pe 2017 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.1 /2017


  C u p r i n s


  INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Viorel Munteanu


 • CREAȚII
 • Constantin-Tufan STAN – Liedul în creația lui Nicolae Coman – Trei cântece pe versuri de Sappho


 • ESEURI
 • Maia CIOBANU – Manifest elitist 2016
 • Liviu DĂNCEANU – Sunt compozitor


 • BIZANTINOLOGIE
 • Diac. Virgil Ioan NANU – Kekragariile lui Petros Lampadarios Peloponnesios. Exegeză inedită


 • RECENZII
 • Marin MARIAN – Tratatul unei organologii cu adevărat enciclopedice


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (XIV). Fondul Ioan Vlăduţă (III)
 • Nr.1 pe 2017 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.1 /2017


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – DIALOGUE WITH VIOREL MUNTEANU


 • CREATIONS
 • Constantin-Tufan STAN – THE ART SONG IN NICOLAE COMAN’S WORK. THREE SONGS ON VERSES BY SAPPHO


 • ESSAYS
 • Maia CIOBANU – ELITIST MANIFESTO 2016
 • Liviu DĂNCEANU – I AM A COMPOSER


 • BYZANTINOLOGY
 • Diac. Virgil Ioan NANU – THE KEKRAGARIAS OF PETROS LAMPADARIOS PELOPONNESIOS. NEW EXEGESIS


 • REVIEWS
 • Marin MARIAN – THE TREATISE OF A TRULY ENCYCLOPEDIC ORGANOLOGY


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS (XIV). MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES. THE IOAN VLĂDUȚĂ ARCHIVE (III)
 • UCMR