Revista MUZICA

Nr.1 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.1 /2016

C u p r i n s

INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu Octavian Nemescu

 • STUDII
 • Oleg GARAZ – Clasicismul muzical vienez şi canonul Beethoven: Marele proiect ficţional al romantismului

 • PUNCTE DE VEDERE
 • Discuție deschisă despre rolul artei azi și motivația personală a creației

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte şi documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (VI). Berta Bock: Mein Lebenslauf / Drumul vieții mele
 • Constantin Tufan STAN – Zeno Vancea - 25 de ani de la trecerea în eternitate

 • RECENZII
 • Eva WIENER – Flute music of Violeta Dinescu
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.1 pe 2016 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.1 /2016  INTERVIEWS
 • Andra FRĂȚILĂ – Dialogue with Octavian Nemescu

 • STUDIES
 • Oleg GARAZ – Classicism in Viennese Music and the Canon Set by Beethoven - the Great Fictional Project of Romanticism

 • INQUIRY
 • Open discussion on the role of art today and the personal motivation of creation

 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – Original Texts and Documents.Music History in Autobiographies (VI)Berta Bock - Mein Lebenslauf / The Journey of My Life
 • Constantin Tufan STAN – Zeno Vancea –25 Years since His Death An Original Letter

 • REVIEWS
 • Eva WIENER – Flute music of Violeta Dinescu
 • UCMR