Revista MUZICA

Nr.1 pe 2014 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.1 /2014

C u p r i n s

 • Premiile de creaţie ale UCMR pe 2013

 • STUDII
 • Octavian Lazăr COSMA – Din nou despre leitmotivele tragediei lirice „Oedip”
 • Octavian NEMESCU – Locul lui Constantin Silvestri în componistica şi cultura românească
 • Constantin IONESCU-VOVU – Moştenirea lui Constantin Silvestri azi
 • Nicolae BRÂNDUȘ – Logica lumilor posibile (XVIII)
 • George BALINT – Perspective auctoriale asupra Operei Muzicale

 • CREAŢII
 • Adina SIBIANU – Psalm „1993” de Anatol Vieru
 • Ştefan ANGI – Sensurile alegorice ale ciclului de lieduri „Întoarceri la Blaga” de Viorel Munteanu

 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Marin MARIAN – Un centenar uitat: actul de naștere al etnomuzicologiei române
 • Ovidiu PAPANĂ – O vioară atipică folosită în cultura orală românească
 • Ovidiu PAPANĂ – Vioara românească cu „goarnă”

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Muzicieni români în texte şi documente (XXVI). Fondul Viorel Cozma

 • FESTIVALURI
 • Thomas BEIMEL – SIMN 2013 - o retrospectivă subiectivă

 • RECENZII
 • Amalia PAVELESCU – Două volume incitante (sau despre alteritate şi alternativă în evaluarea istoriei)
 • UCMR