Revista MUZICA

Nr.1 pe 2011 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.1 /2011

C u p r i n s

ACTUALITATE
 • PREMIILE DE CREAȚIE ALE UCMR PE ANUL 2010
 • Carmen POPA în dialog cu Maia CIOBANU

 • STUDII
 • Constanța CRISTESCU – Aspecte ale armoniei corurilor din OEDIP de George Enescu
 • George BALINT – Coordonate ale interpretării dirijorale
 • Nicolae BRÂNDUȘ – Logica lumilor posibile (VIII) = match – phtora II =
 • Tudor MISDOLEA – Retorică și pasiune în fenomenologia discursului muzical (I)
 • Horia ȘURIANU – La notion de fonction harmonique et sa valeur énergétique dans le discours musical du système tonal

 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Speranța RĂDULESCU – Un savant european al etnomuzicologiei

 • PORTRETE
 • Mircea NEAGU – In memoriam: dirijorul Valentin Băinţan

 • ISTORIOGRAFIE
 • Anda PETROVICI – Cristalizarea orchestrei simfonice (II)
 • Lucia TEODORESCU – Aspecte ale metodei de predare a profesoarei Florica Musicescu
 • Viorel COSMA – Muzicieni români în texte şi documente (XVI). Fondul Opera Studenţească (1914-1915)

 • RECENZIE
 • Grigore CONSTANTINESCU – Cristina Bărbulescu: „Actualitatea spectacolului de operă-balet în Europa”
 • UCMR