Revista MUZICA

Nr.1-2 pe 2015 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.1-2 /2015

C u p r i n s

 • Premiile UCMR pe anul 2014

 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Compoziția cu ajutorul computerului. O introducere în „muzica algoritmică"
 • Dan DEDIU – Văluri ale transcendenței în discursul muzical
 • Nicolae BRÂNDUȘ – Avangarda muzicală românească (III)
 • Oleg GARAZ – Genurile muzicii şi „regresia” înspre organicul primordial: de la sociologic la antropologic, de la taxinomic la arhetipal (II)
 • Vasile VASILE – Evoluția psalmului ca gen muzical (III)

 • CREAŢII
 • Adina SIBIANU – Sita lui Eratostene în Simfonia a II-a de Anatol Vieru

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte şi documente inedite. Istoria muzicii româneşti în autobiografii (III). Lucia Cosma (II)

 • ANIVERSĂRI
 • Al. I. BĂDULESCU – Vasile Tomescu – 85 de ani de la naştere

 • RECENZII
 • Ovidiu PAPANĂ – Studii de etnomuzicologie
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.1-2 pe 2015 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.1-2 /2015

  TABLE OF CONTENTS

 • Premiile UCMR pe anul 2014

 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – AN INTRODUCTION TO THE ALGORITHMIC COMPOSITION
 • Dan DEDIU – VEILS OF TRANSCENDENCE IN THE MUSICAL DISCOURSE
 • Nicolae BRÂNDUȘ – ROMANIAN AVANTGARDE MUSIC (III)
 • Oleg GARAZ – MUSICAL GENRES - FROM SOCIOLOGICAL TO ANTHROPOLOGICAL, FROM TAXINOMICAL TO ARCHETIPAL (II)
 • Vasile VASILE – EVOLUTION OF THE PSALM AS MUSICAL GENRE (III)

 • CREAŢII
 • Adina SIBIANU – SIEVE OF ERATOSTHENES IN THE 2ND SYMPHONY BY ANATOL VIERU

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – NEW TEXTS AND DOCUMENTS. ROMANIAN MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (III) LUCIA COSMA (II)

 • ANIVERSĂRI
 • Al. I. BĂDULESCU – VASILE TOMESCU – 85

 • RECENZII
 • Ovidiu PAPANĂ – ETHNOMUSICOLOGY STUDIES
 • UCMR