Palatul Cantacuzino

ANUNȚ
Termenul limită de înscriere a lucrărilor în vederea achiziției de către UCMR pentru
Secția de Muzică Vocală – 20 noiembrie 2017 și
pentru Subsecția de Muzică Vocal-Instrumentală – 1 noiembrie 2017.
Pentru ambele secții, autorii vor trebui să prezinte partitura lucrării în dublu exemplar + 1 exemplar în format electronic (pdf), înregistrarea audio a lucrării, fișa de creație completată integral și o autoprezentare a opusului respectiv.

***
Inscrierea lucrărilor
ce urmează a fi prezentate Biroului Secției de muzică instrumentală și multimedia se va face până la data de 01.11.2017,
la adresele de e-mail : ucmrsimf@yahoo.com și ucmr.office@gmail.com.
În vederea analizării lucrărilor, autorii vor prezenta :
- partitura în 2 ex. + PDF, autoprezentarea lucrării, înregistrarea audio sau video.

***
În cadrul Secției de Muzică Jazz-Pop, termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției este 9 noiembrie 2017 (George Natsis, secretar secție)

***

AU APĂRUT:
Revista ACTUALITATEA MUZICALĂ nr.9 / septembrie 2017
Revista MUZICA nr.6 / 2017

***© Toate drepturile rezervate UCMR 2007
Sit dezvoltat și întreținut de INP (colectiv CIMEC)
Webmaster: ucmr2007@cimec.ro

UCMR

anunț