Palatul Cantacuzino

VIOREL COSMA


Suntem loviţi sufleteşte de cumplita veste a despărţirii de cel ce a fost muzicologul VIOREL COSMA, veste care a umbrit marea sărbătoare a credincioşilor ortodocşi şi catolici, Sfânta Maria Mare. Incredibilă plecarea dintre noi a Maestrului care a fost lumina şi sufletul, gândul muzicii româneşti, savantul muzicolog VIOREL COSMA. Creator al unei opere ştiinţifice cu o valoare fără seamăn, martor al unui secol de existenţă a artei muzicale româneşti, VIOREL COSMA a reprezentat un model de destin împlinit, ca un falnic stejar al culturii noastre, în plan naţional şi internaţional.
În domeniul didacticii, ca profesor de muzicologie, Mentorul a ridicat prima generaţie profesionistă de muzicologi şi critici muzicali români din secolul XX, deţinând prima catedră de profil din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. A fost Doctor în Muzică al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Institutelor de Arte din Chişinău, din Iaşi, Cetăţean de Onoare al oraşului Timişoara, distins cu Premiul Academiei Romane (1974), premiul internaţional al criticii muzicale Artisjus din Budapesta(1984), premiile Uniunii Compozitorilor, cu Ordinele Coroana României, Steaua României, Steaua RSR, Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, membru corespondent al Pontificia Accademia Tiberina din Roma, Italia.
VIOREL COSMA a pus bazele lexicografiei muzicale moderne în România, realizând, ca autor al celor 12 lexicoane (1965-2017), cea mai amplă exegeză lexicografică naţională din lume. Investigaţia istorică se întinde pe 5 secole (1500-2000), muzicologul descoperind sute de nume de creatori români care au activat în ţară şi peste hotare.
În plan internaţional, a adus contribuţii esenţiale la legăturile culturilor muzicale europene cu România, descoperind peste 100 de lucrări străine, inspirate din folclorul românesc (consemnate în Dicţionarul interferenţelor muzicale, în cicluri de concerte-experimentale sub genericul Vocaţia universală a folclorului românesc, în comunicări ştiinţifice susţinute în România, Europa şi SUA). În mod special, s-a ocupat cu pasiune de personalitatea lui George Enescu şi legăturile acestuia de afecţiune cu Franţa şi SUA, conferenţiind la Universitatea Sorbone, Académie des Beaux Artes din Paris şi Boston University. Contribuţia sa ştiinţifică se remarcă de asemenea prin modul în care a redactat articole lexicografice la Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Dictionnaire des interprètes de Alain Pâris şi la marile enciclopedii din lume .
Vocaţia de istoric a lui VIOREL COSMA se împleteşte cu cea a experienţei literatului, perspective paralele ce jalonează activitatea neobosită de elaborare de-a lungul magistralei muzicologice, inventarul cărţilor semnate de autor dezvăluind, pentru cine nu ştia încă, pasiunea cu care a realizat, ciclic, reevaluările subiectelor de cercetare, împlinite performant, fără odihnă, în timpul muncii desfăşurate în numeroasele decenii ale existenţei sale. Bibliografia creaţiei semnate de VIOREL COSMA impune imaginea unui autentic jurnal de bord al documentaristului entuziast. Moştenirea pe care o lasă urmaşilor este mărturia un act de credinţă în idealul său, document de identitate românească, cu adevăruri temeinice, din păcate, insuficient ştiute de către cei mulţi. O operă ce îl reprezintă, un dar nepreţuit oferit de acest mare savant generaţiilor de azi.
Mitingul de doliu va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino din Calea Victoriei, nr. 141, joi 17. August 2017, orele 12:00, iar slujba de înmormântarea va avea loc la Capela Cimitirului Andronache,la orele 15:00.

****

ANUNŢ
Simpozionul Internațional de Muzicologie ”George Enescu”
din cadrul Festivalului Internațional ”George Enescu” – 2017
Lista participanților
Participanți din România:
Ștefan Angi, Alexandru Bădulescu, Alina Bottez, Lavinia Coman, Octavian Lazăr Cosma, Viorel Cosma, Cristina Lascu, Olguța Lupu, Despina Petecel, Florinela Popa, Constantin Tufan Stan, Cornel Țăranu, Vasile Vasile Participanți din străinătate:
John Allison (Londra), Viktor Bocharov (Sankt Petersburg), Ana von Bulow (Germania), Maria Hara (Paris), Ira Levin (Germania), James Savage-Hanford (Londra), Marcel Spinei (Atena)
Program
****

NEWS
The International ”George Enescu” Musicology Symposium
in the frames of The International ”George Enescu” Festival – 2017
List of speakers
Romanian guests:
Ștefan Angi, Alexandru Bădulescu, Alina Bottez, Lavinia Coman, Octavian Lazăr Cosma, Viorel Cosma, Cristina Lascu, Olguța Lupu, Despina Petecel, Florinela Popa, Constantin Tufan Stan, Cornel Țăranu, Vasile Vasile International guests:
John Allison (London), Viktor Bocharov (Sankt Petersburg), Ana von Bulow (Frankfurt), Maria Hara (Paris), Ira Levin (Berlin), James Savage-Hanford (London), Marcel Spinei (Athens)
Program
****

AU APĂRUT:
Revista MUZICA nr.3 / 2017
Revista MUZICA nr.4 / 2017

***© Toate drepturile rezervate UCMR 2007
Sit dezvoltat și întreținut de INP (colectiv CIMEC)
Webmaster: ucmr2007@cimec.ro

UCMR

anunț