ARHIVA ANUŢURILOR pentru MEMBRII UCMR

București, 11.12.2017

Concurs de proiecte pentru obținerea de COMENZI DE LUCRĂRI pe 2018

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță deschiderea concursului de proiecte pentru obținerea comenzilor de lucrări pe anul 2018.

Proiectele pot fi depuse până la data de 11 ianuarie inclusiv, la secretariatul U.C.M.R.

Categoriile de lucrări ce fac obiectul comenzilor sunt:
1. Operă/ Balet/ Oratoriu/ Cantată;
2. Operetă/ musical;
3. Lucrare amplă pop/ rock/ jazz.

Biroul Executiv al U.C.M.R.
București, 26.10.2017

Festivalul MERIDIAN 2017 – program

București, OCTOMBRIE 2017

Termenul limită de înscriere a lucrărilor în vederea achiziției de către UCMR:

– pentru Secția de Muzică Instrumentală și Multimedia – 01.11.2017; înscrierea lucrărilor ce urmează a fi prezentate Biroului Secției se va face la adresele de e-mail: ucmrsimf@yahoo.com și ucmr.office@gmail.com. În vederea analizării lucrărilor, autorii vor prezenta partitura în 2 ex. + PDF, autoprezentarea lucrării, înregistrarea audio sau video;

– pentru Secția de Muzică Jazz-Pop – 9 noiembrie 2017;

– pentru Secția de Muzicologie – 10 noiembrie 2017; autorii vor trebui să prezinte lucrările în formă dactilografiată sau printată (nepublicată), însoțite de formatul electronic, de fișa de creație completată integral și de declarația pe proprie răspundere asupra originalității lucrării;

– pentru Secția de Muzică Vocală – 20 noiembrie 2017 și pentru Subsecția de Muzică Vocal-Instrumentală – 1 noiembrie 2017;
Pentru ambele secții, autorii vor trebui să prezinte partitura lucrării în dublu exemplar + 1 exemplar în format electronic (pdf), înregistrarea audio a lucrării, fișa de creație completată integral și o autoprezentare a opusului respectiv.

București, 5.09.2017

Comemorare Anton ȘUTEU

Stimați membri ai UCMR, sunteți invitați să participați la slujba de comemorare cu prilejul împlinirii a 7 ani de la trecerea în neființă a bunului și dragului nostru coleg, Anton ȘUTEU.

Slujba va avea loc sâmbătă 9 septembrie ora 10.30 la Cimitirul Bellu Ortodox
.
București, 15.08.2017

Viorel COSMA

Suntem loviţi sufleteşte de cumplita veste a despărţirii de cel ce a fost muzicologul VIOREL COSMA, veste care a umbrit marea sărbătoare a credincioşilor ortodocşi şi catolici, Sfânta Maria Mare. Incredibilă plecarea dintre noi a Maestrului care a fost lumina şi sufletul, gândul muzicii româneşti, savantul muzicolog VIOREL COSMA. Creator al unei opere ştiinţifice cu o valoare fără seamăn, martor al unui secol de existenţă a artei muzicale româneşti, VIOREL COSMA a reprezentat un model de destin împlinit, ca un falnic stejar al culturii noastre, în plan naţional şi internaţional.

În domeniul didacticii, ca profesor de muzicologie, Mentorul a ridicat prima generaţie profesionistă de muzicologi şi critici muzicali români din secolul XX, deţinând prima catedră de profil din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. A fost Doctor în Muzică al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Institutelor de Arte din Chişinău, din Iaşi, Cetăţean de Onoare al oraşului Timişoara, distins cu Premiul Academiei Romane (1974), premiul internaţional al criticii muzicale Artisjus din Budapesta(1984), premiile Uniunii Compozitorilor, cu Ordinele Coroana României, Steaua României, Steaua RSR, Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, membru corespondent al Pontificia Accademia Tiberina din Roma, Italia.

VIOREL COSMA
a pus bazele lexicografiei muzicale moderne în România, realizând, ca autor al celor 12 lexicoane (1965-2017), cea mai amplă exegeză lexicografică naţională din lume. Investigaţia istorică se întinde pe 5 secole (1500-2000), muzicologul descoperind sute de nume de creatori români care au activat în ţară şi peste hotare.

În plan internaţional, a adus contribuţii esenţiale la legăturile culturilor muzicale europene cu România, descoperind peste 100 de lucrări străine, inspirate din folclorul românesc (consemnate în Dicţionarul interferenţelor muzicale, în cicluri de concerte-experimentale sub genericul Vocaţia universală a folclorului românesc, în comunicări ştiinţifice susţinute în România, Europa şi SUA). În mod special, s-a ocupat cu pasiune de personalitatea lui George Enescu şi legăturile acestuia de afecţiune cu Franţa şi SUA, conferenţiind la Universitatea Sorbone, Académie des Beaux Artes din Paris şi Boston University. Contribuţia sa ştiinţifică se remarcă de asemenea prin modul în care a redactat articole lexicografice la Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Dictionnaire des interprètes de Alain Pâris şi la marile enciclopedii din lume .

Vocaţia de istoric a lui VIOREL COSMA se împleteşte cu cea a experienţei literatului, perspective paralele ce jalonează activitatea neobosită de elaborare de-a lungul magistralei muzicologice, inventarul cărţilor semnate de autor dezvăluind, pentru cine nu ştia încă, pasiunea cu care a realizat, ciclic, reevaluările subiectelor de cercetare, împlinite performant, fără odihnă, în timpul muncii desfăşurate în numeroasele decenii ale existenţei sale. Bibliografia creaţiei semnate de VIOREL COSMA impune imaginea unui autentic jurnal de bord al documentaristului entuziast. Moştenirea pe care o lasă urmaşilor este mărturia un act de credinţă în idealul său, document de identitate românească, cu adevăruri temeinice, din păcate, insuficient ştiute de către cei mulţi. O operă ce îl reprezintă, un dar nepreţuit oferit de acest mare savant generaţiilor de azi.

Mitingul de doliu va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino din Calea Victoriei, nr. 141, joi 17. August 2017, orele 12:00, iar slujba de înmormântarea va avea loc la Capela Cimitirului Andronache, la orele 15:00.

București, 04.08.2017

Simpozionul InternaȚional de Muzicologie „George Enescu” din cadrul Festivalului InternaȚional „George Enescu” – 2017

Lista participanților

Participanți din România:
Ștefan Angi, Alexandru Bădulescu, Alina Bottez, Lavinia Coman, Octavian Lazăr Cosma, Viorel Cosma, Cristina Lascu, Olguța Lupu, Despina Petecel, Florinela Popa, Constantin Tufan Stan, Cornel Țăranu, Vasile Vasile.

Participanți din străinătate:
John Allison (Londra), Viktor Bocharov (Sankt Petersburg), Ana von Bulow (Germania), Maria Hara (Paris), Ira Levin (Germania), James Savage-Hanford (Londra), Marcel Spinei (Atena).

Pentru PROGRAM click AICI!

București, 03.07.2017

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță Adunarea Generală a membrilor SNR-SIMC, miercuri 19 iulie 2017, orele 11.00, la sediul UCMR din Calea Victoriei nr.141, sector 1.
Potrivit regulamentului SNR-SIMC, în situația în care nu va fi întrunit cvorumul necesar, se convoacă a doua Adunare Generală - joi, 20 iulie 2017, orele 11, la sediul UCMR. Membri interesați pentru funcția de președinte SNR-SIMC vor depune proiectul de candidatură la secretariatul UCMR până marti, 18 iulie 2017, orele 14.

Biroul executiv al UCMR
București, 29.05.2017

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea directorului Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi – 2018, ediția a XXVIII-a.
Membri interesați pot depune proiecul la secretariatul instituției până în data de 19 iunie a.c.

Biroul Executiv al UCMR
București, 12.05.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICOLOGIE

Termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de MUZICOLOGIE este 25 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)
București, 25.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP

În urma întrunirii Biroului Executiv al UCMR din data de 10 aprilie 2017, membrii Biroului au hotărât termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de Muzică Jazz-Pop, și anume 25 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)
București, 13.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ

În urma întrunirii Biroului Executiv al UCMR din data de 10 aprilie 2017, membrii Biroului au hotărât termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de Muzică Vocală, și anume 23 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)
București, 6.04.2017

ANGAJARE

U.C.M.R caută persoană cu studii de specialitate, în vederea angajării pe postul de bibliotecar.

Pentru interviu vă rugăm să ne contactați la următoarele numerele de telefon : 021.317.79.66./ 021.312.26.58.
București, 6.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECțIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ șI MULTIMEDIA

Termenul limită pentru înscrierea lucrărilor muzicale ce urmează a fi analizate în cadrul Biroului Secției de Muzică Instrumentală și Multimedia pentru sesiunea de achiziții din luna iunie 2017 este de 15 mai 2017.

Autorii vor depune la Secretarul muzical partitura în 2 exempare și în format PDF, înregistrarea în format CD audio, autoprezentarea lucrării însoțită de Fișa de creație.

(Secretariatul U.C.M.R.)
București, 3.04.2017

U.C.M.R caută persoană cu studii de specialitate, în vederea angajării pe postul de bibliotecar.

Pentru interviu vă rugăm să ne contactați la următoarele numerele de telefon : 021.317.79.66./ 021.312.26.58.
București, 28.02.2017

Acordarea premiilor UCMR pe anul 2016

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România vă invită - vineri 3 martie 2017, ora 12, în Aula Palatului Cantacuzino – la Ceremonia de acordare a premiilor pe anul 2016.

Biroul executiv al UCMR
București, 16.01.2017 -

CreaȚia muzicalĂ comandatĂ de UCMR pentru anul 2017

1. Adrian POP – Mărțioare și buruieni (Cameral - ciclu de lieduri).
2. Mihai MĂNICEANU – OEN pentru orchestră (Simfonie sau piesă simfonică amplă).
3. Marcel-Octav COSTEA – VIA CRUCIS pentru cor mixt, ansamblu de percuții și orgă (Lucrare corală amplă sau ciclu de coruri).
4. Mihai MURARIU – RORSCHACH (Tânăr autor, până în 35 ani).
5. Florinela POPA – Muzică și ideologii în România secolului XX. Convergențe și distanțări față de fenomene similare din Europa (Studiu Muzicologic de sinteză - individual sau colectiv).


(CLICK AICI! pentru a vedea procesul-verbal incheiat de comisia de selecție)
București, 08.11.2016 - COMITETUL EXECUTIV AL SNR-SIMC

Festivalul Internațional „MERIDIAN" - Ediția a 12-a, România, 14-20 noiembrie 2016 –
(CLICK AICI! pentru programul festivalului)

Conferința de presă va avea loc JOI, 10 noiembrie 2016, la ora 13.00, în Aula Palatului Cantacuzino, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Calea Victoriei 141, sector 1, București.
București, 28.10.2016 - BIROUL EXECUTIV AL UCMR

Colegii din Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, anunță cu profundă durere,încetarea din viață, în ziua de 27 octombrie 2016, a compozitorului, profesorului, poetului, traducătorului literar și muzicologului:
NICOLAE COMAN.

Mitingul de doliu va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino din Calea Victoriei, nr. 141, marți 01. Noiembrie 2016, între orele 10:00 - 12:00, iar înmormântarea va avea loc la cimitirul Ghencea Civil, la orele 14:00
București, 6.10.2016 - BIROUL EXECUTIV AL UCMR

ACHIZIȚII LUCRARI MUZICALE

Membrii UCMR își pot înscrie lucrările în vederea analizării de către Birourile Secțiilor de Creație, spre a fi recomandate la sesiunea de achiziții din luna noiembrie, până la următoarele date:

- 04 noiembrie - Secția de muzică instrumentală și multimedia;
- 04 noiembrie - Comisia mixtă (vocal-instrumentală);
- 09 noiembrie - Secția de Muzicologie;
- 11 noiembrie - Secția de Jazz-Pop;
- 14 noiembrie - Secția vocală;
- 14 noiembrie - Subsecția de fanfară;
- 14 noiembrie - Subsecția didactică

Lucrările vor conține:
- două partituri + un exemplar în format electronic (pdf);
- autoprezentarea lucrării;
- fișa de creație (model afișat pe site);
- la Secția de Muzicologie, în locul fișei de creație, autorii vor completa Declarația pe proprie răspundere (model afișat pe site);
- înregistrarea lucrării audio (CD).

București, 6.10.2016 - BIROUL EXECUTIV AL UCMR

INSCRIEREA LUCRARILOR PENTRU SESIUNEA DIN NOIEMBRIE 2016

Membrii UCMR își pot înscrie lucrările în vederea analizării de către Birourile Secțiilor de Creație, spre a fi recomandate la sesiunea de achiziții din luna noiembrie, până la următoarele date:

- 04 noiembrie - Secția de muzică instrumentală și multimedia;
- 04 noiembrie - Comisia mixtă (vocal-instrumentală);
- 09 noiembrie - Secția de Muzicologie;
- 11 noiembrie - Secția de Jazz-Pop;
- 14 noiembrie - Secția vocală;
- 14 noiembrie - Subsecția de fanfară;
- 14 noiembrie - Subsecția didactică

Lucrările vor conține:
- două partituri + un exemplar în format electronic (pdf);
- autoprezentarea lucrării;
- fișa de creație (modelul afișat pe site - FISA);
- la Secția de Muzicologie, în locul fișei de creație, autorii vor completa Declarația pe proprie răspundere (model afișat pe site - DECLARATIE);
- înregistrarea lucrării audio (CD).
București, 30.08.2016

SNR-SIMC ȘI ARFA ANUNȚĂ SELECȚIA DE LUCRĂRI PENTRU FESTIVALUL ISCM World New Music Days 2017 Vancouver, Canada (November 2-8, 2017)

SNR-SIMC și ARFA – organizații între care există un protocol de colaborare – invită compozitorii membri să depună la sediul UCMR (secretariat), Calea Victoriei 141, sector 1, București până vineri, 30 septembrie 2016, ora 14, partiturile și toate documentele necesare înscrierii, pe suport electronic.

Juriul SNR-SIMC se va întruni dacă vor exista mai mult de 6 lucrări depuse pentru a fi trimise la Festivalul ISCM World New Music Days 2017 Vancouver, Canada (November 2-8, 2017)

Informații suplimentare referitoare la tipurile de lucrări cerute de organizatori pot fi obținute accesând următoarea adresă: http://iscm2017.ca/

București, 13.06.2016

PROIECTE ARTISTICE

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România deschide sesiunea de proiecte artistice privind organizarea ediției a XXVII-a a Festivalului „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”.

Persoanele interesate, care dețin calitatea de membru definitiv, sunt invitate să depună proiectele la Secretariat până la data de 25 IUNIE 2016, ora 14:00.

București, 23.02.2016

ACHIZIŢII ÎN LUNA IUNIE 2016

Membrii U.C.M.R. se pot înscrie la Birourile Secțiilor de Creație pentru sesiunea de ACHIZIȚII din luna IUNIE 2016, până la data de 01.05.2016.
București, 23.02.2016

Duminică 21 Februarie 2016, va rămâne o dată apăsătoare în conștiința membrilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România: a plecat la Domnul, ultima personalitate artistică a „generației de aur” din sec. XX, marele copozitor, muzicolog, critic muzical și exeget enescian PASCAL BENTOIU.

Colegii din U.C.M.R. îi transmit fiicei sale, Ioana, care și-a înmormântat ambii părinți în mai mai puțin de două luni, sincere condoleanțe. Să respectăm totodată ultima dorință a acestui modest, demn, dar unic creator: fără ceremonie funerară în Palatul Cantacuzino al U.C.M.R., fără discursuri la Cimitirul Bellu! Ceremonia funerară se va desfășura miercuri 24.02.2016, orele 13:00, la Capela Cimitirului Bellu Ortodox București.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! (Ferpar Pascal Bentoiu)

București, 14.01.2016

CONCURS DE COMENZI MUZICALE ŞI MUZICOLOGICE

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România anunţă lansarea unor comenzi de lucrări muzicale şi muzicologice pentru anul 2016. Membrii definitivi pot depune proiectele respective la Secretariatul UCMR, in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2016, la categoriile de mai jos:

1. Opera / Balet
2. Opereta / musical
3. Lucrare ampla pop/rock/jazz
4. Lucrare a unui tânar autor, de până în 35 de ani în limitele categoriilor menţionate in cadrul Regulamentului.


Alte informaţii cu privire la Proiectul de comandă se gasesc în Regulamentul postat pe site-ul UCMR ( (CLICK aici!)

București, 13.01.2016

ZIUA CULTURII NAŢIONALE – 15 ianuarie 2016

Ziua Culturii Naționale va fi celebrată, vineri 15 ianuarie 2016, ora 18.30, în Aula Palatului Cantacuzino, din Calea Victoriei, nr. 141, printr‐un concert extraordinar de muzică de cameră, cu participarea interpretativă a compozitorului EUGEN DOGA, împreună cu baritonul Rudolf Constantin COCRIȘ, soprana Ana CEBOTARI, pianistul Ieromin BUGA și cvartetul PASSIONE: Diana JIPA – vioară I, Mădălina PANCIU – vioară II, Cristina PAȘA – violă, Violeta TUȚA POPESCU – violoncel, artiști consacrați din România și Republica Moldova.

(CLICK aici!
pentru comunicatul de presă )
București, 04.11.2015

Festivalul Internațional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC” – Ediția a 11-a, România, 16-22 noiembrie 2015

Conferința de presă va avea loc JOI, 12 noiembrie 2015, la ora 12.00, în Aula Palatului Cantacuzino, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Calea Victoriei 141, sector 1, București.

(CLICK AICI! pentru programul festivalului )
București, 14.09.2015

ACHIZIȚII

Membrii UCMR își pot înscrie lucrările muzicale și muzicologice la Birourile Secțiilor de creație pentru sesiunea curentă de achiziții până la data de 6 noiembrie 2015.

București, 26.06.2015, Comitetul Executiv

ADUNAREA GENERALĂ SNR-SIMC

Se convoacă Adunarea Generală a membrilor SNR-SIMC miercuri, 1 iulie 2015, orele 13.00, la sediul UCMR din Calea Victoriei nr.141, sector 1.

Potrivit Regulamentului SNR-SIMC, în situația în care nu va fi întrunit cvorumul necesar, se va convoca o a doua întrunire joi, 2 iulie 2015, orele 13.00, la sediul UCMR.
desemnarea directorului artistic al „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi” – 2016

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează Concursul pentru desemnarea directorului artistic al „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi” – 2016, ediția a XXVI-a.

Membri interesați pot depune proiectul la secretariatul instituției până în data de 22 iunie a.c.
Bucureşti, 03.04.2015, Comitetul Executiv

SNR-SIMC ȘI ARFA ANUNȚĂ SELECȚIA DE LUCRĂRI PENTRU FESTIVALUL ISCM World Music Days 2016 Tongyeong, South Korea (29 March-3 April 2016)

SNR-SIMC și ARFA – organizaţii între care există un protocol de colaborare – invită compozitorii membri să depună la sediul UCMR (secretariat), Calea Victoriei 141, sector 1, Bucureşti până marţi, 30 iunie 2015, ora 14, partiturile şi toate documentele necesare înscrierii, pe suport electronic.
Juriul SNR-SIMC se va întruni dacă vor exista mai mult de 6 lucrări depuse pentru a fi trimise la Festivalul ISCM World Music Days 2016 Tongyeong, South Korea.
Informații suplimentare referitoare la tipurile de lucrări cerute de organizatori pot fi obținute accesând următoarea adresă: http://worldmusicdays2016.kr/call-for-scores/rules/

București, 31.03.2015, Comitetul Executiv

SELECȚIA INTERNAȚIONALĂ pentru ISCM WORLD MUSIC DAYS 2015 SLOVENIA

Juriul Internațional al Festivalului ISCM WORLD MUSIC DAYS SLOVENIA (26.09 – 2.10.2015) a selecționat, din partea SNR-SIMC și ARFA lucrările:

Gabriel Mălăncioiu – Hommage a Papaji
Diana Rotaru – enter no silencee

DECERNAREA PREMIILOR UCMR pe anul 2014

Vă anunțăm că vineri 6 martie 2015, ora 13 va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino, din Calea Victoriei nr.141, decernarea premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2014 și a Marelui Premiu, acordat unui distins creator al breslei noastre pentru întreaga sa activitate.

Ulpiu VLAD, Vicepreședinte UCMR, 4.03.2015

REZULTATELE PROIECTULUI DE COMANDĂ INIȚIAT DE UCMR

În cadrul şedinței de selecție a proiectelor privind acordarea de către UCMR a unor comenzi de lucrări muzicale şi muzicologice, în genuri reprezentative au fost selectate pentru anul 2015:

1. Cameral
Octavian Nemescu – Muzica minutelor 15-40 pentru voce şi ansamblul cameral

2. Lucrare corală amplă
Alexandru Christian Petrescu – Anti-Schisma-Laudatio

2.02.2015, UCMR
PROIECTUL DE COMANDĂ INIȚIAT DE UCMR

UCMR anunță lansarea unor comenzi de lucrări muzicale și muzicologice pentru anul 2015. Membrii definitivi pot depune proiectele respective la Secretariatul UCMR, în perioada 5—30 ianuarie 2015, conform categoriilor anexate.
PROIECTUL DE COMANDĂ INIȚIAT DE UCMR

UCMR anunță lansarea unor comenzi de lucrări muzicale și muzicologice pentru anul 2015. Membrii definitivi pot depune proiectele respective la Secretariatul UCMR, în perioada 5—30 ianuarie 2015, conform categoriilor anexate.
Achiziții
Vă anunțăm că termenul limită de depunere a lucrărilor pentru sesiunea curentă de achiziții este 7 noiembrie 2014.
București, 28.08.2014, Comitetul Executiv

SNR-SIMC ȘI ARFA ANUNȚĂ SELECȚIA DE LUCRĂRI PENTRU FESTIVALUL ISCM WORLD MUSIC DAYS SLOVENIA (26.9. – 1.10.2015)

SNR-SIMC și ARFA – organizații între care există un protocol de colaborare – invită compozitorii membri să depună la sediul UCMR (secretariat), Calea Victoriei 141, sector 1, până miercuri, 1 octombrie 2014, ora 14, o partitură însoțită de toate documentele necesare. Juriul SNR-SIMC se va întruni dacă vor exista mai mult de 6 lucrări depuse pentru a fi trimise la FESTIVALUL ISCM WORLD MUSIC DAYS SLOVENIA.

Informații suplimentare referitoare la tipurile de lucrări cerute de către organizatori pot fi obținute accesând următoarea adresă de website:
www.iscm.org/members/submission/wizard
.
desemnarea directorului „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi” – 2015

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează Concursul pentru desemnarea directorului „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi” – 2015, ediția a XXV-a.

Membri interesați pot depune proiectul la secretariatul instituției până în data de 23 iunie a.c.
Concert IN MEMORIAM RADU PALADI în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei nr.141, sâmbătă 7 iunie 2014, orele 18.00 (afiș cronică).
Vă aducem la cunoștință că Plenarele secțiilor de creație vor avea loc în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei nr.141, orele 10.00, conform următorului grafic:

13 mai – Secția de muzică vocală și subsecția didactică
14 mai - Secția de muzică instrumentală și multimedia și subsecția de fanfară
15 mai –
Secția de Muzicologie
16 mai –
Secția de muzică Jazz/pop

Secretariat UCMR, 9 mai 2014

Plenarele Secțiilor din București și a Filialelor din țară

Conform hotărârii Consiliului Director al UCMR din data de 21 martie 2014, vă aducem la cunoștință că în luna aprilie a.c.vor fi convocate Plenarele Secțiilor din București și a Filialelor din țară în vederea nominalizării candidaților pentru Adunarea Generală ce se va desfășura la București pe 8-9 mai a.c.

Plenarele secțiilor UCMR din Capitală vor fi conduse de către domnul Președinte Adrian Iorgulescu și vor avea loc în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei nr.141, orele 10.00, conform următorului grafic :
9 aprilie - Secția de muzică instrumentală și multimedia și subsecția de fanfară
11 aprilie – Secția de muzică Jazz/pop
15 aprilie –
Secția de muzică vocală și subsecția didactică
16 aprilie – Secția de Muzicologie

Plenarele Filialelor Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Brașov vor fi convocate în perioada 1 - 10 aprilie, data și locația fiind stabilită de fiecare filială în parte. (Secretariatul UCMR)
COTIZAŢIA DE MEMBRU UCMR pe anul 2013
Amintim membrilor UCMR care nu au plătit cotizația, în valoare de 100 lei, pentru anul 2013, că în perioada imediat următoare Consiliul Director al UCMR va pune în aplicare dispozițiile art. 20 din Statutul UCMR:
Art. 20 - Calitatea de membru UCMR poate fi suspendată în cazul în care membrul nu achită cotizația anuală până la sfârșitul anului pentru care este datorată.
Hotărârea de suspendare va fi luată de către Consiliul Director, cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi.

CLICK aici! pentru a vedea LISTA MEMBRILOR UCMR care NU AU PLĂTIT COTIZAŢIA pe anul 2013.
Lista PROIECTELOR votate și aprobate de COMISIA UCMR pentru anul 2014procesul-verbal din 3 februarie 2014...
PROIECTUL DE COMANDĂ INIȚIAT DE UCMR 2014

UCMR anunță lansarea unor comenzi de lucrări muzicale și muzicologice pentru anul 2014. Membrii definitivi pot depune proiectele respective la Secretariatul UCMR, până la data de 30 ianuarie 2014, conform categoriilor anexate.
Concert aniversar – 70 de ani Costin Miereanu

JOI, 28 noiembrie 2013, la ora 18.00, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România vă invită la concert în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei 141, sector 1, București – mai mult...
CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Festivalul Internațional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC” –
Ediția a 9-a, București, Arad, Iași
România
2-8 decembrie 2013


Conferința de presă va avea loc MIERCURI, 27 noiembrie 2013, la ora 13.00, în Aula Palatului Cantacuzino, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Calea Victoriei 141, sector 1, București. (CLICK AICI! pentru programul festivalului )
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE MITOLOGIE ȘI FOLCLOR

Invitaţie la Conferința internațională de Mitologie și Folclor, Ediția I, 8 - 9 martie 2014, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București....
CLICK AICI!...
       english version
Adunarea generală SNR-SIMC

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță Adunarea Generală a membrilor SNR-SIMC joi, 27 iunie 2013, orele 11.00, la sediul UCMR din Calea Victoriei nr.141, sector 1.

Potrivit Regulamentului SNR-SIMC, în situația în care nu va fi întrunit cvorumul necesar, se va convoca o a doua întrunire luni, 1 iulie 2013, orele 11.00, la sediul UCMR.

Membrii interesați pentru funcția de președinte SNR-SIMC vor depune proiectul de candidatură la secretariatul UCMR până vineri, 26 iunie 2013, orele 14.

Biroul Executiv al UCMR
SIMN 2014

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea directorului Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi – 2014, ediţia a XXIV-a.
Membri interesaţi pot depune proiecul la secretariatul instituţiei până în data de 24 iunie a.c.

17.06.2013, Biroul Executiv al UCMR
ACHIZIȚII

Vă anunțăm că termenul limită de depunere a lucrărilor pentru sesiunea curentă de Achiziții este 20 mai 2013.
CONSILIUL DIRECTOR – 8 aprilie 2013

În cadrul Consiliului Director UCMR s-a decis cuantumul COTIZAȚIEI de membru UCMR pentru anul 2013...
ADUNARE GENERALĂ – 4 aprilie 2013

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România convoacă Adunarea Generală Ordinară/2013 pentru data de 04.04.2013, ora 10.00, la sediul său central din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, Aula Palatului Cantacuzino.

Ordinea de zi va cuprinde printre altele:
1. Bilanțul UCMR la 31.12.2012.
2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Raportul Președintelui Biroului Executiv.
4. Raportul Directorului Executiv.
5. Modificări statutare.
6. Stabilirea premiilor UCMR pentru anul 2012.

În cazul în care, din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Ordinară a membrilor UCMR nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 04.04.2013, aceasta va fi reconvocată pentru data de 05.04.2013, ora 10:00 cu aceeași ordine de zi, la sediul său central din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, Aula Palatului Cantacuzino.

(data publicării: 28.02.2013)
PREMIILE UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA PE ANUL 2012

Lista premiilor și a premiaților...

Conferința Internațională de Muzicologie
România muzicală și culturile învecinate: tradiții, influențe, identități


Departamentul de Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași, în colaborare cu Asociația Regională pentru Studii Muzicale în Balcani a Societății Internaționale de Muzicologie (IMS), anunță Conferința Internațională de Muzicologie cu tema România muzicală și culturile învecinate: tradiții, influențe, identități ce va avea loc în Iași în perioada 4-7 iulie 2013.

Scopul Conferinței Internaționale de Muzicologie este de a reuni muzicologi și etnomuzicologi români și străini, cercetători și studenți cu preocupări în domeniul muzicii vechi românești, din regiunea balcanică și est-europeană pentru a dezbate subiecte de istoriografie muzicală, tradiții bizantine, folclorice, dar și creații culte moderne sau contemporane.

Conferința este deschisă tuturor abordărilor teoretice și metodologice de studiere a relațiilor muzicale, tradiționale și contemporane, din zona balcanică și a Europei de Est, solicitând documentarea interacțiunii dintre creația liturgică, folclorică și savantă din acest spațiu multicultural.

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor: 22 februarie 2013.

Mai multe informații și detalii găsiti pe pagina web a conferinței la adresa: www.imc2013.co.nf


(data publicării: 12.02.2013)

În cadrul proiectului „Momentul Magellan”

Fundația Spandugino (București) și Fundația Resonnance (Elveția) organizează lunar concerte de pian cu titlu gratuit în diverse locuri de solidaritate socială (spitale, centre medicale specializate, orfelinate, azile, centre sociale) prin care își dorește să aducă consolare unor persoane aflate în dificultate.

Concertele se desfășoară în cadrul proiectului „Momentul Magellan” care reprezintă contribuția românească la Programul „Global Ethics”, inițiat de Federația Mondială a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO.

În acest scop, Fundația Spandugino primește prin donație sau în regim de custodie piane ori pianine ce vor fi amplasate cu caracter permanent în instituțiile partenere care oferă protecție socială.

Concertele vor beneficia de prezența unor artiști valoroși sub coordonarea pianistei Elizabeth Sombart, Președinta Fundației Resonannce din Elveția și elevă timp de peste zece ani a celebrului dirijor roman, maestrul Sergiu Celibidache.

Fundația Spandugino promovează un model cultural al calității și al responsabilității care are în vedere principiul „Educație și Cultură pentru un Viitor mai bun”.

Persoană de contact pentru donații pian: Cosmin Olinici, 0729 332 127, cosmin.olinici @ eit.ro

(data publicării: 6.02.2013)

Abonament la Revista „Actualitatea muzicală”

STIMAȚI MEMBRI

Începând cu 1 ianuarie 2013, vã puteți abona la revista „Actualitatea Muzicalã” achitând suma de 10 lei pe numãr.

Astfel, abonamentul pe 1 an va costa 120 de lei, iar cel pe 6 luni 60 de lei. Taxele de expediție vor fi suportate de redacție.

Plata se poate face în urmãtoarele moduri:
– în numerar la Casierie (str. Ostașilor 12, București, sector 1, Maria Epuraș/ Oana Fețanu);
– în numerar la redacție (Calea Victoriei 141, București, sector 1, Eugenia Câlția/ Costin Aslam);
– prin transfer bancar, în contul UCMR, cu precizarea ABONAMENT REVISTA ACTUALITATEA MUZICALĂ, CUI: RO 1590279, IBAN RO95BRDE445SV13003044450, deschis la BRD Sucursala Victoria.;
– prin mandat poștal, pe adresa str. Ostașilor 12, sector 1, București, în beneficiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, pentru revista ACTUALITATEA MUZICALÃ.

Pentru informații suplimentare puteți suna la redacție, la nr. 021.312.98.67.

Vă mulțumim anticipat și vã urãm sãrbãtori fericite cu ocazia Crãciunului și Anului Nou.

În vederea prezentării lucrărilor în cadrul Birourilor Secțiilor de creație

autorii sunt rugați să prezinte următoarele materiale:

1. Partitura în două exemplare și în format elecronic PDF
2. Înregistrare sonoră a lucrării
3. Fișa de creație – completată integral în funcție de specificul fiecărei secții (click AICI pe fișa de creație pentru a o descărca)
4. Autoprezentarea lucrării
5. Recomandarea filialei (dacă este cazul)

ADUNARE GENERALĂ

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 16.11.2012, ora 10.00, la sediul său central din București, Calea Victoriei nr.141, Aula Palatului Cantacuzino.

Ordinea de zi va cuprinde printre altele: prezentarea stării generale a breslei, informare cu privire la situația economico-financiară, derularea unor proiecte și programe specifice, desemnarea comisiei pentru selectarea unor bunuri din patrimoniul UCMR ce vor fi supuse vînzării, diverse.

ACHIZIȚII

Vă anunțăm că termenele limită de depunere a lucrărilor pentru sesiunea curentă de Achiziții sunt:

Secția de Muzicologie: 7 noiembrie 2012,

Secţia Jazz / Pop: 8 noiembrie 2012,

Secţia de Muzică Vocală:
16 noiembrie 2012.

NOI REGLEMENTĂRI ale CODULUI FISCAL

Din 1 iulie 2012 au intrat în vigoare NOI REGLEMENTĂRI ale CODULUI FISCAL privind contribuțiil ale titularilor de drepturi de autor la bugetul asigurărilor sociale (pensii - CAS) și la cel al asigurărilor sociale de sănătate (CASS). Pentru detalii CLICK AICI!

BURSE DE STUDIU 2012-2013

Biroul Executiv al UCMR

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță lansarea Concursului, organizat de Guvernul Italiei, pentru obținerea burselor de studiu în anul academic 2012-2013.

Linkul anunţului este: http://www.cultura.ro/articol/368

Concurs Internațional de Compoziție - muzică sacră

Biroul de Muzică Vocală

Fundația Perugia Musica Clasica – Sagra Musicale Umbra organizează Concursul Internațional de Compoziție - muzică sacră dotat cu premiul „Francesco Siciliani”. Lucrarea va fi scrisa pentru cor, cu sau fără orgă, pe un text dat, care poate fi gasit, împreuna cu toate informațiile necesare, la adresa www.perugiamusicaclassica.com.

Data limită de trimitere a aplicației este 20 iulie 2012 (data poștei).

Achiziții - Declarație pe propria răspundere

Biroul Secției de Muzicologie

Materialele propuse Secției de Muzicologie pentru achiziție trebuie să fie însoțite de o Declarație pe propria răspundere semnată de autor, pe care o puteți descărca aici.

Concurs pentru director SIMN, 2013

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea directorului Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi – 2013, ediția a 23-a.

Membri interesați pot depune proiecul la secretariatul instituției până în data de 25 iunie a.c. inclusiv.

Concurs pentru coordonator Simpozion ENESCU, 2013

Biroul de Muzicologie al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea coordonatorului științific al Simpozionului Internațional „George Enescu”, ediția 2013.

Concurenții trebuie să fie membri definitivi ai UCMR.
Concursul se va desfășura pe bază de proiecte scrise, care să cuprindă idei menite să îmbogățească și să diversifice tematica și lista participanților. De asemenea, vor fi prevăzute și mijloacele logistice necesare desfășurării acestei manifestări. Dosarul trebuie să conțină și CV-ul concurentului.

Dosarele vor putea fi depuse până în data de 2 mai inclusiv, la secretariatul UCMR.

Jurizarea va avea loc în ziua de 3 mai, ora 12, la sediul UCMR, sub formă de interviu.

Evaluarea proiectelor pentru comenzi de lucrări

În data de 05.03.2012, ora 10, la sediul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a avut loc ședința de evaluarea a proiectelor privind acordarea de către instituția noastră a unor comenzi de lucrări muzicale și muzicologice, în genuri reprezentative.

LISTA LUCRĂRILOR SELECTATE

Decernare premii pe anul 2011

În data de 24.02.2012, ora 10, va avea loc Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Cu acest prilej – la ora 12,30, în Aula Palatului Cantacuzino – urmează să fie decernate premiile breslei, inclusiv Marele Premiu, pe anul 2011.

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI CREAȚIE MUZICALĂ „PAUL CONSTANTINESCU”, ediȚia a XVII-a, 9 – 11 decembrie 2011

Concursul are cinci secțiuni: VIOARĂ – VIOLONCEL– PIAN– CANTO– COMPOZIŢIE.

Înscrieri: până la data de 3 decembrie 2011 (conform regulamentului).

Pentru informații vă puteți adresa:
MUZEULUI MEMORIAL „PAUL CONSTANTINESCU”
E-mail: office @ histmuseumph.ro
Tel: 0244/52.29.14 – Mihaela ȘTEFĂNESCU


ORGANIZATORI:
Consiliul Județean Prahova
Prefectura Județului Prahova
Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional
Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova
Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti
Primăria Municipiului Ploieşti
Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti
Direcţia Judeţeană pentru Cultură și Patrimoniu Naţional Prahova

PARTENERI:
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU
București, 8 – 11 septembrie 2011

Anunțuri
Orarul simpozionului /Programme (pdf 154 KB)
Lista participanților /Participants (pdf 187 KB)
Norme de redactare /Typing Rules (pdf 131 KB)
Formular de înscriere /Participation Form (pdf 648 KB)
Anunţ ziua 1 /First Day Announcement, September 8 (pdf 187 KB)

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
anunță CONFERINȚA DE PRESĂ a festivalului

SĂptĂmÂna InternaȚionalĂ a Muzicii Noi
ediția a 21-a

Joi 19 mai 2011, ora 13
la sediul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România
Palatul Cantacuzino, Calea Victoriei 141 (Aula)

Despre evenimente și artiști, despre creația întregului festival ca poveste muzicală a secolului XXI vor vorbi:
Adrian Iorgulescu – președinte al Uniunii Compozitorilor
Irinel Anghel – director artistic SIMN 2011
Oltea Șerban-Pârău – director al Orchestrelor și Corurilor Radio şi Redactor Şef al Radio România Cultural
Barrie Webb – artist invitat al festivalului, din Marea Britanie
Alis Vasile – Arts Projects Manager British Council

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România
Aula Palatului Cantacuzino     
Duminică 6 martie 2011, ora 18

M e d a l i o n   
R a d u    P a l a d i
Recital de lieduri


Interpretează:
Nicoleta Ardelean, Florin Diaconescu, George Emil Crăsnaru
La pian: compozitorul

8 noiembrie 2010

Burse „Constantin Brâncuși“ și „George Enescu“ pentru artiștii plastici și muzicienii români

Pentru bursele „Constantin Brâncuși” și „George Enescu” acordate artiștilor plastici și, respectiv, muzicienilor români de Institutul Cultural Român, se mai pot face inscrieri până pe data de 15 noiembrie 2010. Programul se adresează profesionistilor care au studiile universitare de specialitate încheiate, cu performanțe recunoscute în domeniu. Valoarea unei burse este de 4545 Euro iar durata stagiului este de trei luni. Beneficiarii burselor vor fi găzduiți și vor putea lucra la proiectele propuse în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts.

Potrivit site-ului www.icr.ro documentele necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei) sunt următoarele:
– formularul de înscriere;
– CV;
– copie după diploma de licență; în condițiile în care candidatul este și absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii și după aceste acte;
– un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienței profesionale și a competenței în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiștii străini; relevanța Parisului pentru realizarea proiectului: maxim 2 pagini în care să fie indicate locații/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activități se vor depune.
– Pentru artiști – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menționeze data și dimensiunile reale ale lucrărilor;
– Pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);
– Pentru video – 2 sau 3 DVD-uri sau CD-uri;
– Pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD
– Pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentație în format electronic);
– un dosar de presă;
– perioada pentru care solicită bursa;
– 3 scrisori de recomandare;

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011 824 București.

31 mai 2010

Concurs de Proiecte pentru ocuparea postului de Director Artistic al Festivalului SIMN 2011

Candidații vor prezenta un proiect privind desfășurarea Festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, ediția 2011.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 28 iunie 2010, ora 9.00.

18 martie 2010

ADUNARE GENERALĂ

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară UCMR pe anul 2010 în data de 29 aprilie 2010, ora 9, Bucureşti, în Aula Palatului Cantacuzino – prima convocare.

În lipsa cvorumului la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală ordinară UCMR în data de 30 aprilie 2010, ora 9, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Sala George Enescu.

Ordinea de zi:
• Aprobarea Raportului Preşedintelui pe perioada 2006-2010;
• Aprobare modificare Statut UCMR;
• Aprobarea raportului Directorului Executiv, a situaţiilor financiare anuale pe 2009 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;
• Aprobarea raportului Comisiei de cenzori UCMR 2009;
• Alegerea membrilor Consiliului Director şi a Preşedintelui;
• Diverse.

Pentru pregătirea Adunării Generale au fost programate în felul următor plenarele secţiilor din Capitală şi a Filialelor:

10 aprilie – Cluj, cu participarea domnului Preşedinte Octavian Lazăr Cosma;
13 aprilie – secţia corală;
14 aprilie – secţia simfonică şi subsecţia fanfară;
15 aprilie – secţia de muzicologie;
16 aprilie – muzică uşoară;
19 aprilie – Braşov şi Constanţa;
20 aprilie – Iaşi
, cu participarea domnului Vicepreşedinte Ulpiu Vlad;
21 aprilie – Timişoara.

Plenarele din Bucureşti vor fi conduse de către domnul Preşedinte Octavian Lazăr Cosma.

19 martie 2010 –

Personalitate de seamă a muzicii românești contemporane, muzicologul, profesorul și interpretul FERENC LÁSZLÓ ne-a părăsit prea curând, în plină manifestare a valențelor sale ca artist și om de știință. A fost un om de mare valoare, unanim prețuit în țară și peste hotare. A reprezentat cultura românească în calitate de membru al unor importante institute internaționale, precum Mozarteum și Hayden Geselschaft din Salzburg, Universitatea din Chemnitz, fondator al Societății Române Mozart, Fundației Sigismund Toduță, Asociației Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság din Budapesta, Ősterreichidche Gesellschaft fűr Musikwisschenshaft din Viena.

A scris numeroase studii și articole, a susținut prelegeri, conferințe și comunicate în țară și peste hotare, a semnat valoroase volume de muzicologie.

La Universitatea Națională de Muzică din București, activitatea sa ca profesor de Muzică de Cameră și muzicolog a creat condiții optime pentru pregătirea muzicienilor în spiritul unei profesionalizări competitive, drum continuat apoi și ca profesor și conducător de doctorat la Academia de Muzică din Cluj-Napoca.

9 martie 2010

PREMIILE UNIUNII COMPOZITORILOR şI MUZICOLOGILOR DIN ROMâNIA PE ANUL 2009

MARELE PREMIUVasile TOMESCU

PREMIU PENTRU LUCRĂRI CONCERTANTE
Mihaela VOSGANIANCiaccona con canone pentru vioară, orchestră şi sunete procesate

PREMIU PENTRU LUCRĂRI CAMERALE
Livia TEODORESCUChanson d´automne – lied, versuri Paul Verlaine; S´amor non e – lied, sonet Petrarca.

PREMIU PENTRU LUCRĂRI ELECTRONICE
Ulpiu VLAD Prin sunetele privirii – pentru violoncel şi bandă

PREMIU SUCURSALEI CLUJ
Ede TERENYIMahabharata – mono-operă

PREMIU PENTRU CREAŢIA UNUI AUTOR DIN DIASPORA
Costin MIEREANUSimfonia a III-a pentru cor şi orchestră; Concert pentru vioară şi orchestră.

PREMIU PENTRU MUZICĂ DE FANFARĂ
Constantin ANDREOIUTriptic Simfonic

PREMIU PENTRU LUCRARE CORALĂ AMPLĂ
Irina ODĂGESCU Timpul pământului – simfonie corală pentru cor mixt, recitator şi percuţie, versuri Octavian Goga

PREMIU PENTRU MINIATURĂ CORALĂ
Felicia DONCEANU – Potentissimo Dio – imn pentru cor mixt a cappella, versuri Petru Cercel (sec.XVI)

PREMIU PENTRU MUZICĂ UŞOARĂ
Cornel FUGARU Mi-e dor – versuri Mirela Fugaru

PREMIUL PENTRU MUZICĂ DE JAZZ
Dan ŞTEFĂNICĂCântec de leagăn, Pădure tropicală, Madeira

PREMIU PENTRU SPECTACOL MUZICAL
Viorel GAVRILĂ Bonsoir Pariscabaret muzical, text Mala Bărbulescu

PREMIU PENTRU ISTORIOGRAFIE

Constantin-Tufan STAN – György Kurtág. Reîntoarcerea la matricea spirituală; Victor Vlad Delamarina şi familia sa. Contribuţii biografice

PREMIU PENTRU BIZANTINOLOGIE
Florin BUCESCUCântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din sec.XIX. Ghidul manuscriselor psaltice – Moldova, sec.XIX”

PREMIU PENTRU PUBLICISTICĂDaniela CARAMAN FOTEA

PREMIU PENTRU CREAŢIE DIDACTICĂ
Dan BuciuMuzicanţii din Bremen – poveste muzicală pentru recitator şi pian la patru mâini

PREMIU PENTRU ACTIVITATEA DIRIJORALĂIlarion IONESCU-GALAŢI

PREMIU PENTRU MAESTRU AL ARTEI DIRIJORAL-CORALECornel GROZA

PREMIU PENTRU ARTĂ INTERPRETATIVĂAurelian Octav POPA

PREMIU PENTRU FORMAŢIE CAMERALĂAnsamblul „Ars Nova” din Cluj, dir. Cornel Ţăranu

PREMIU PENTRU PROPAGAREA MUZICII ROMÂNEŞTI PESTE HOTAREVioleta DINESCU


3 martie 2010 – ANUNŢ IMPORTANT

Consiliul Director UCMR din data de 5.03.2010, ora 10

Ordinea de zi


1. Aprobarea propunerilor Secţiilor şi Sucursalelor pentru Premiile UCMR pe anul 2009. Votarea MARELUI PREMIU.

2. Raport asupra situaţiei economico-financiare a UCMR – Prezintă doamna Director Executiv Ana Achim.

3. Convocarea Adunării Generale în data de 30 aprilie 2010 ora 9.

4. Măsuri organizatorice privind Adunarea Generală:
– informarea privind raportul Preşedintelui şi Consiliului Director.
– stabilirea datelor Plenarelor pe Secţii/Sucursale
– sistemul de participare şi votare; precizări privind candidaturile.

5. Adoptarea Proiectului de Statut cu modificările propuse de către Comisia desemnată în acest sens; prezentarea procesului verbal al Comisiei pentru modificare Statutului UCMR.

6. Admiteri şi definitivări:

ADMITERI:

Secţia de muzică uşoară: Vladimir Cnejevici – Bucureşti

Subsecţia fanfară: Aurel Gheorghiţă – Bucureşti
Valtentin Stoian – Bucureşti
Adrian Ola – Bucureşti

Secţia corală: Iosif Fiţ – Alba Iulia

Secţia de muzicologie : Ovidiu Papană – Timişoara
Ioan Bocşa – Cluj
Monica Mihalache – Bucureşti
Bianca Ţiplea Temeş – Cluj
Cristina Maria Bostan – Braşov

7. Festivitatea decernării Premiilor UCMR pe anul 2009.

26 februarie 2010 –

Joi, 25 MARTIE 2010, a încetat din viaţă, la vârsta de 84 de ani, pianistul şi compozitorul Dan MIZRAHY... (necrolog)


15 februarie 2010 – ANUNŢ IMPORTANT

Vineri, 5 MARTIE 2010, ora 12, va avea loc la AULA PALATULUI CANTACUZINO, ceremonia de decernare a PREMIILOR UNIUNII COMPOZITORILOR şi MUZICOLOGILOR, pe anul 2009. Vă aşteptăm!


12 februarie 2010

Centrul de Excelenţă al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti prezintă în perioada 27-28 februarie 2010, BUCUREŞTI – Festivalul Internaţional CHOPIN 200 – cu prilejul sărbătoririi bicentenarului naşterii marelui compozitor şi pianist polonez.


20 ianuarie 2010

Toţi membrii sunt aşteptaţi cu propuneri privind PREMIILE UNIUNIII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR, PE ANUL 2009 şi PREMIILE DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU” ŞI „CIPRIAN PORUMBESCU” ALE ACADEMIEI ROMÂNE. Propunerile vor fi primite la sediul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Calea Victoriei 141, Bucureşti, până la data de 8 februarie 2010. (Conducerea)


12 ianuariue 2010

TOŢI MEMBRII SUNT AŞTEPTAŢI SĂ DEPUNĂ PROPUNERI PRIVIND STATUTUL UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA. DATA LIMITĂ PENTRU PRIMIREA PROPUNERILOR ESTE 8 FEBRUARIE 2010.
Textul statutului în format html sau pdf. (Conducerea)


3 ianuarie 2010

Biroul Secţiei de Muzicologie anunţă că până la data de 22 februarie 2010 se primesc înscrieri pentru PREMIILE DE MUZICOLOGIE. Dosarele vor fi depuse la doamna Cristina Andrei sau la secretariatul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. (Conducerea)


Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la căderea comunismului și cu prilejul Zilei Internaționale a toleranței, 16 noiembrie,
Opera Naţională Română Cluj-Napoca lansează un

CONCURS DE CREAţIE DE OPERĂ CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ

Tema de creaţie a concursului este intoleranţa

Conform ultimelor studii ale organismelor internaţionale de specialitate, ţara noastră are un nivel de intoleranţă ridicat faţă de restul ţărilor Europei.

Asumându-şi rolul de instituţie publică, Opera Naţională clujeană răspunde provocării de a face educaţie prin artă, afirmându-şi voinţa de a combate intoleranţa și de a promova toleranţa ca principiu fundamental al drepturilor omului, al pluralismului și al democraţiei.

Intoleranţa este atitudinea de neacceptare a diferenţelor dintre grupuri, a diferenţelor de convingere sau de gândire. Ura, refuzul dialogului, fanatismul doctrinar, sunt mărci ale intoleranţei.

Scopul proiectului este de a aduce in faţa publicului (în mare parte format din tineri) o creaţie contemporană ancorată în realităţile zilelor noastre, prin care să atragă atenţia asupra acestor aspecte nocive şi, implicit, să promoveze valorile toleranţei.

Se pot înscrie în concurs compozitori sau echipe de creatori.

Înscrierile se fac până la data de 2 aprilie 2010 inclusiv. Dosarele se depun la secretariatul ONRCN şi trebuie să conţină următoarele documente: CV-ul compozitorului sau CV-urile echipei de realizatori (compozitor/libretist) și proiectul lucrării (fragmente compuse, prezentarea subiectului, prezentarea personajelor lucrării și vocilor utilizate, lungimea estimată a lucrării).

Selecția lucrărilor se va desfăşura în două etape:
Etapa I: comisia studiază proiectele trimise. În urma acestei preselecţii rămân în concurs trei lucrări. Rezultatele sunt anunţate la data de: 3 mai 2010.
Etapa a II-a: concurenţii prezintă comisiei lucrarea completă, până la data de 29 aprilie 2011. În urma acestei etape este selectată lucrarea câştigătoare. Rezultatul este anunţat la data de: 31 mai 2011.

Comisia este formata dintr-un compozitor, un regizor, un dirijor, un critic de specialitate şi directorul Operei Nationale Române Cluj-Napoca.


Lucrarea câştigătoare va sta la baza unei producții complete pe scena Operei Naţionale clujene, a cărei premieră va fi prezentată în cursul stagiunii 2011/2012.
afiş...

  NOIEMBRIE 2009


CONCURSUL NAŢIONAL DE INTERPRETARE ŞI CREAŢIE MUZICALĂ „PAUL CONSTANTINESCU” – ediţia a XV-a – PLOIEŞTI, 11 – 14 decembrie 2009

Concursul este organizat pe cinci secţiuni: vioară, violoncel, pian, canto şi compoziţie muzicală


ORGANIZATORI:
CONSILIUL JUDEŢEAN PREFECTURA JUDEŢULUI
PRAHOVA PRAHOVA
MINISTERUL CULTURII CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA
MUZEUL MEMORIAL “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEŞTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEŞTI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL PRAHOVA


Regulamentul de participare...

Fişa de înscriere...
  


PALMARESUL Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă” – din 22 noiembrie 2009 –


Trofeul „Ion Dacian” pentru tineri interpreţi – Spectacol-concurs de operetă şi musical –

• concursul este deschis interpreţilor români şi străini

• concursul este inclus în suita de manifestări ale Festivalului internaţional de operetă „Viaţa e frumoasă”, ediţia a doua.

• Etapa unică, cu public, va avea loc la sala Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” duminică 22 noiembrie, ora 18.

• Parteneri: Centrul de excelenţă al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.

• Parteneri media: TVR Cultural, Radio România
Cultural, revista „Actualitatea muzicală” etc.

Detalii...
    Regulamentul de participare


ANUNŢ

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de coordonator ştiinţific al Simpozionului Internaţional „George Enescu” – ediţia 2011.

Candidaţii, membri ai UCMR, care doresc să se înscrie, vor depune proiectele, până la data de 4 decembrie 2009, la secretariatul instituţiei noastre, Bucureşti, Calea Victoriei nr.141, telefon 021.317.79.66, 0788.23.99.46

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE MUZICOLOGIE „GEORGE ENESCU”
5-8 septembrie 2009

Aula Palatului Cantacuzino Cal. Victoriei 141, sector 1 Bucureşti
Tel.: 021.3181450


Pentru a vizualiza PROGRAMul... apăsaţi aici!

Consiliul Director UCMR

Ordinea de zi din data de 15.05.2009, ora 10, Aula Palatului Cantacuzino


I. CONSILIUL DIRECTOR LĂRGIT

Deschiderea lucrărilor:

1. Informare asupra situaţiei economico-financiare a UCMR. Prezintă doamna Director Ana Achim.

2. Problemele actuale ale UCMR:
 • Strategii ale ANUC pentru apărarea culturii.
 • UCMR membră în Forumul Compozitorilor Europeni.
 • Susţinerea creaţiei muzicale româneşti. Activitatea Birourilor de creaţie.
 • Concerte şi Medalioane
 • Festivaluri
 • Actuala ediţie a SIMN. Finanţarea festivalului. Colaborarea cu MCCPN.
 • Achiziţiile – pârghie în propulsarea creaţiei. Situaţia finanţării achiziţiilor
 • Situaţia Editurii Muzicale. Prezintă Carmen Cârneci.
 • Revistele UCMR – măsuri pentru accesare internaţională
 • Indemnizaţiile de merit şi suplimentarea la pensii
 • Reconfigurarea site–ului UCMR
 • Discuţii generale şi propuneri privind situaţia UCMR
 • Conferirea Diplomei de Excelenţă compozitorului Jolt Kerestely
 • Perspectiva reabilitării Palatului Cantacuzino din fonduri europene
 • Planul de reconstruire a vilei Cremer din Predeal
II CONSILIUL DIRECTOR:

1. Aprobarea cotei de finanţare a SIMN în valoare de 25.000 lei.
    Aprobarea prevalării fondul de achiziţii destinat secţiei simfonice, a sumei de 18.000 lei în 2 tranşe: iunie şi decembrie.
    Aprobarea sumei ce reprezintă cota UCMR pentru sesiunea de achiziţii din luna iunie 2009 în valoare de 70.000 lei.

2. Admiteri şi definitivări:

Admiteri:
Secţia de muzică uşoară: Roman Vlad
Secţia de muzicologie: Walter Kindl, Banciu Ecaterina

Definitivări
Secţia de muzică corală: Anca Tănase Neagu

PREMIILE UNIUNII COMPOZITORILOR şI MUZICOLOGILOR DIN ROMâNIA PE ANUL 2008

MARELE PREMIU Horia MOCULESCU

PREMIUL PENTRU CREAŢII VOCAL-SIMFONICE
George BALINTTocirea – pentru cor şi orchestră

PREMIUL PENTRU CREAŢII CAMERALE

Diana ROTARU

 • Soresciana – trei lieduri pentru soprană şi pian – versuri Marin Sorescu
 • Chant du sommeil – pentru patru instrumente
 • Hypnos – pentru 13 instrumente
PREMIUL PENTRU LUCRĂRI CONCERTANTE
Carmen Maria CÂRNECIOmens..Akyn – pentru flaut şi orchestră de flaute

PREMIUL PENTRU MUZICĂ DE FANFARĂ
Octavian LUNCANTibiscum- suită simfonică

PREMIUL PENTRU CREAŢIE CORALĂ AMPLĂ
Theodor GRIGORIU33 psalmi

PREMIUL PENTRU CREAŢIE CORALĂ RELIGIOASĂ
Mircea NEAGULiturghia

PREMIUL PENTRU CREAŢIE DIDACTICĂ
Nicolae COMANSemne de toamnă pentru pian şi recitator

PREMIUL PENTRU MUZICĂ UŞOARĂ
Jolt KERESTELY Dai, abbracciami – versuri Adina Şuteu

PREMIUL PENTRU MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
Anton ŞUTEU In memoriam (Rugăciune, Desprinderea, Lumina)

PREMIUL PENTRU MUZICĂ DE JAZZ
George NATSIS
 • Play 4me
 • Dorian Blues
PREMIUL PENTRU ISTORIOGRAFIE
Ioan TOMI –
Filarmonica de Stat din Arad. Monografia 60 ani (1948-2008) – Musica Mundi

PREMIUL PENTRU ESTETICĂ
Ştefan ANGI Fotografii la minut din atelierele compozitorilor clujeni

PREMIUL PENTRU PUBLICISTICĂMihai COSMA

PREMIUL FILIALEI CLUJ
Şerban MARCU
Acteon – simfonie de cameră

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE DIRIJORALĂDorel Paşcu RĂDULESCU

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE DIRIJORAL-CORALĂDan Mihai GOIA

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE SOLISTICĂIon Ivan RONCEA

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE ANSAMBLU CAMERAL
Trio Contraste
Ionuţ ŞTEFĂNESCU
(flaut), Sorin PETRESCU (pian) şi Doru ROMAN (percuţie)

PREMIU PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE ARTISTICE
– PROIECTUL 80 DE ANI DE MUZICĂ ÎN 80 DE ANI DE RADIO – Gabriela SCRABA

INVITAŢIE

UNIUNEA COMPOZITORILOR şi MUZICOLOGILOR din ROMÂNIA
Aula Palatului Cantacuzino


Sunteţi invitaţi vineri, 27 martie 2009, la ora 18.00, la un nou concert din seria „Muzică şi poezie românească”, concert ce va plasa în centrul atenţiei CREAŢIA, ÎN IPOSTAZĂ FEMININĂ. Vă propunem, în acest context, audierea unor partituri aparţinând unora din cele mai cunoscute compozitoare, autoare de succes ale multor creaţii camerale, ochestrale şi corale : Elise Popovici, Carmen Petra Basacopol, Irina Odăgescu, Carmen Cârneci (laureată a premiului secţiei simfonice a Uniunii Compozitorilor / 2008), Irinel Anghel şi Diana Rotaru (dublă laureată a premiului pentru tineri creatori oferit de revista „Actualitatea muzicală” şi a premiului pentru creaţie camerală acordat de Uniunea Compozitorilor, ambele pe 2008).

Vor fi prezenţi, pe scena Palatului Cantacuzino, interpreţi de marcă nu doar ai muzicii româneşti ci şi ai capodoperelor universale precum soprana Yolanda Constantinescu şi pianistul Mihai Vârtosu, pianista Inna Oncescu şi tînăra actriţă Irina Ungureanu (invitată să susţină un microrecital Ana Blandiana – poeta sărbătorită în această lună de primăvară).
Vă aşteptăm! Loredana Baltazar – muzicolog, realizator şi prezentator spectacol, tel. contact: 0722 346 798, 0743 534 293 – afiş
.
INVITAŢIE

UNIUNEA COMPOZITORILOR şi MUZICOLOGILOR din ROMÂNIA
Aula Palatului Cantacuzino


Sunteţi invitaţi miercuri, 28 Ianuarie, la ora 18.00 la primul concert al anului 2009 din seria „Muzică şi poezie românească”, concert dedicat, în întregime, comemorării unui an de la dispariţia inegalabilului compozitor-academician roman, ŞTEFAN NICULESCU, dar şi a 159 ani de la naşterea lui MIHAIL EMINESCU. Vă propunem, în acest context, audierea unor partituri aparţinând unora din cei mai cunoscuţi şi apreciaţi discipoli ai maestrului NICULESCU, azi vârfuri ale componisticii româneşti: Liviu Dănceanu, Călin Ioachimescu, George Balint, Nicolae Teodoreanu, Adrian Mociulschi şi Dan Dediu (rectorul UNMB).
Interpreţi redutabili ai muzicii româneşti contemporane şi nu numai, precum pianiştii Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu, clarinetistul Nicu Spătaru şi binecunoscutul duo Bianca & Remus Manoleanu (voce-pian)vor fi prezenţi „live” în spectacol, ca şi reputatul actor Eusebiu Ştefănescu
de la Teatrul Naţional (pe care l-am invitat să susţină un microrecital poetic MIHAIL EMINESCU)afiş .

Vă aşteptăm!
Loredana Baltazar – muzicolog, realizator şi prezentator spectacol; tel. contact: 0722 346 798, 0743 534 293
.

CONVOCARE

Membrii Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România sunt convocaţi vineri 27.06.2008 orele 10, în Palatul Cantacuzino, în şedinţă plenară, pentru a dezbate problemele actuale ale UCMR.
Ordinea de zi este următoarea:
  1 – Raportul financiar – contabil la 31.06.2008. Prezintă doamna Director Executiv Ana Achim.
  2 – Informare asupra sesiuniilor de achiziţii din luniile martie şi iunie 2008.
  3 – Aprobarea sumei de 38.000 lei reprezentând contribuţia UCMR la cele 2 sesiuni de achiziţii.
  4 – Informare privind ediţia din 2008 a Festivalului SIMC. Concursul pentru funcţia de director al Festivalului- ediţia 2009.
  5 – Informarea asupra Concursului Internaţional de compoziţie «De la romantici la Contemporani».
  6 – Premiile Naţionale pentru Arte. Laureaţi Cornel Ţăranu şi Viorel Cosma.
  7 – Probleme privind editarea setului de 11 CD-uri din ciclul „Antologia Muzicii Româneşti” pe anul 2008.
  8 – Rezultatul Concursului de proiecte pentru editare de partituri şi volume – AFCN. Contestaţia depusă.
  9 – Situaţia Indemnizaţiilor de Merit.
10 – Acţiunea de identificare a unor imobile din Capitală pentru viitoare destinaţii ale UCMR.
11 – Starea Vilei R. Cremer din Predeal şi soluţiile de reabilitare.
12 – Procesul pentru recuperarea drepturilor de nefolosinţă a spaţiilor aflate în posesia UCMR.
13 – Problemele difuzării revistelor editate de către UCMR.
14 – Admiteri şi definitivări.

ADMITERI:
Secţia de muzicologie:
Doxan Adrian, Dragnea Emilia Irina, Bratu Lava, Popa Florinela, Sârbu Camelia, Gibescu Roxana.
Subsecţia didactică: Hrubaru Alexandru.
Secţia de muzică corală: Geantă Cezar.
Secţia de muzică uşoară: Filip Viorela.
Secţia de muzică simfonică, operă şi de cameră: Risecu Remus, Chiroşcă Bogdan, Malancioiu Gabriel, Ion Ciprian Andrei, Beldean Laurenţiu, Măniceanu Mihai.
DEFINITIVĂRI :
Secţia simfonică: Szylaghi Ana, Creţu Cătălin.
Secţia de muzică uşoară: Prossi LIviu, Vanica Romeo.

Preşedinte,
Octavian Lazăr COSMA
Bucureşti, 18.06.2008

CONCURS

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România organizează concurs pentru postul de director-manager al Festivalului Săptămânii Internaţionale a Muzicii Contemporane, ediţia 2009.

Candidaţii vor prezenta la secretariatul UCMR până la data de 23.06.2008, ora 14 Proiectul Festivalului cu tot ceea ce solicitantul consideră că este reprezentativ pentru această prestigioasă manifestare internaţională.

Preşedinte,
Octavian Lazăr Cosma

PREMII

Muzicologului român Valentina SANDU-DEDIU i s-a decernat Premiul Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg pentru anul 2008. Dintre premiile oferite de prestigioasa Academie berlineză, acesta a fost înfiinţat de Fundaţia Peregrinus (Rudolg Meimberg) şi este dotat cu suma de 5100 de euro. Un singur român a mai primit acest premiu: Andrei Pleşu în 1996.

Propunerea pentru acest premiu a venit din partea Wissenschaftskolleg zu Berlin, Institut de studii avansate, unde Valentina Sandu-Dediu a fost bursieră în 2000. Motivele propunerii au inclus la modul generic întreaga activitate ştiinţifică a muzicologului, mai ales cartea tipărită la Pfau-Saarbrücken în 2006 (Rumänische Musik nach 1944), precum şi promovarea tinerei compoziţii româneşti prin proiectul „Profil”, subvenţionat din 2002 de Ernst von Siemens Musikstiftung, München. După selecţii riguroase din partea comisiilor de specialitate ale Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg, la sfârşitul lui ianuarie au fost anunţate premiile pe 2008.

Decernarea va avea loc pe 21 noiembrie, cu ocazia Zilei Einstein, la Nikolaisaal Potsdam.

CONCERT DE MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ

Bucureşti, sâmbătă, 14 iunie 2008, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino


UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA – vă invită la ultimul concert al stagiunii din seria „Muzică şi poezie românească”, derulat sub semnul Şcolilor de compoziţie TIBERIU OLAH – MYRIAM MARBE, propunându-vă audierea unor lucrări semnate de discipolii celor 2 cunoscuţi compozitori, ei înşişi nume de vârf ale componisticii româneşti: Doina Rotaru, Maia Ciobanu, Laura Manolache, Mihaela Vosganian, Sorin Lerescu şi Cristian Lolea. Interpreţi redutabili ai muzicii româneşti contemporane, precum membrii cvartetului de coarde „Florilegium” şi duoul pianistic Corina Răducanu – Eugen Dumitrescu vor aduce un plus de atractivitate acestui concert-spectacol, prin interpretările „live” ale lucrărilor Maiei Ciobanu şi Laurei Manolache ce se vor adăuga audiţiilor înregistrate pe suport electronic, dar şi dialogului poetic dintre subsemnata şi actorul Ionuţ Kivu de la Teatrul „Odeon”, pe tema versurilor semnate de A. E. Baconsky, Mircea Cărtărescu, Traian Ştef, poeţi aniversaţi în această lună. Vă aşteptăm! (Loredana Baltazar – muzicolog, realizator şi prezentator spectacol, tel. contact: 0722 346 798, 0743 534 293) – afiş.

SERATĂ DE MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ

Bucureşti, vineri 11 aprilie 2008, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino


UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA – vă invită la la o nouă serată de „MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ” ce-l va portretiza, în mod special, pe inegalabilul Nichita Stănescu (care, în 31 martie 2008, ar fi împlinit trei sferturi de veac). Vom asculta muzică de Sigismund Toduţă (în interpretarea violonistei Cornelia Bronzetti acompaniată de pianista Cipriana Gavrişiu), dar şi înregistrări ale lucrărilor compozitorilor George Draga, Gheorghe Firca, Nicolae Coman, Petru Stoianov, Dan Bălan şi Adrian Iorgulescu. Alături de mine şi de compozitorii invitaţi, cunoscutul actor Eusebiu Ştefănescu şi profesorul Gavril Borodan vor încerca să contureze posibile
traiectorii muzical-poetice. Vă aşteptăm! (Loredana Baltazar, muzicolog, realizare şi prezentare spectacol, tel. contact: 0722 346 798 / 0743 534 293)afiş

CONCERT DE MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ

Bucureşti, joi 27 martie 2008, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino


UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA de Ziua mondială a Teatrului – vă invită la un nou concert dedicat frumosului de gen feminin. Alături de soprana Yolanda Constantinescu şi pianistul Mihai Vârtosu (interpreţii liedurilor multilateralilor muzicieni Dan Mizrahy şi Elise Popovici), actorul Florin Roşu, subsemnata, precum şi poetul Radu Cârneci vom contura (ascultând şi lucrări aparţinând Irinei Hasnaş, lui Dan Buciu, Paul Rogojină şi Elenei Apostol - compozitori invitaţi – şi privind în oglinzi poetice – autori: George Topârceanu, George Călinescu, Ion Pillat, Radu Cârnecişi Ana Blandiana) imaginea personajului principal: FEMEIA. Vă aşteptăm! (Loredana Baltazar, muzicolog – realizare şi prezentare spectacol, tel. contact: 0722 346 798 / 0743 534 293)afiş .

CONCERT DE MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ

Bucureşti, vineri 29 februarie 2008, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino


UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA şi Muzeul Naţional „George Enescu” vă invită la un nou concert din seria „Muzică şi poezie românească”, dedicat unuia din cei mai importanţi şi prolifici reprezentanţi ai şcolilor componistice contemporane – academicianul şi profesorul Ştefan Niculescu, propunându-vă audierea unor lucrări semnate de cunoscuţi compozitori, invitaţi în această seară: Fred Popovici, Adrian Enescu, Călin Ioachimescu, Cristian Brâncuşi, Adrian Mociulschi şi Darie Nemeş-Botta, discipoli (direcţi sau indirecţi) ai maestrului Ştefan Niculescu. Vom asculta, în acest context, interpreţi de marcă ai scenei româneşti, precum Duo Bianca Manoleanu (soprană) Remus Manoleanu (pian), dar şi pe clarinetistul Ovidiu Căplescu, interpretărilor „live” alăturându-li-se versiuni de referinţă ale unor lucrări înregistrate pe suport electronic. Cu acelaşi prilej, vom comemora o figură aparte a poeziei autohtone: Dan Botta (50 ani de la moarte), ale cărui creaţiii vot fi recitate de o altă personalitate a scenei româneşti: actorul Eusebiu Ştefănescu. Vă aşteptăm! (Loredana Baltazar, muzicolog, realizator concert - Tel. contact: 0722 346 798, 0743 534 293)afiş .

CONCERT DE MUZICĂ ŞI POEZIE

Bucureşti, sâmbătă 26 ianuarie 2008, ora 18:00
UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA – Aula Palatului Cantacuzino


Din nou amfitrioni ai unei seri de muzică şi poezie românească, patronată – cum e şi firesc în această lună – de spiritul geniului eminescian, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor şi Muzeul Naţional "George Enescu" vă invită la concert sâmbătă, 26 ianuarie, la ora 18.00, în Aula Palatului Cantacuzino. Îl vom comemora, în această zi, pe compozitorul Emil Lerescu, dar aniversăm şi alte 2 figuri marcante ale componisticii româneşti: Radu Paladi şi Anton Şuteu, invitaţii serii. Alături de versuri eminesciene, dedicaţii poetice semnate de Nichita Stănescu, Radu Cârneci, Mariana Raţiu vor portretiza semnificativ personalitatea Luceafărului literaturii române, însoţind incitanta călătorie prin istoria muzicii, de la Uvertura Naţională Moldava a lui Alexandru Flechtenmacher până la Cvartetul lui Nicolae Teodoreanu, interpretat live de formaţia "Florilegium" (realizator: Loredana BALTAZAR, muzicolog) – afiş .

SEARĂ DE MUZICĂ ŞI POEZIE

Bucureşti, joi 20 decembrie 2007, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino


Vă invităm la concert! De această dată, vom comemora muzical unele din cele mai interesante personalităţi ale istoriei muzicii româneşti, precum PAUL CONSTANTINESCU, MIHAI MOLDOVAN, LIVIU COMES, dar şi un poet unic, precum IOAN ALEXANDRU. Printre compozitorii invitaţi figurează alte nume aparte, precum DUMITRU CAPOIANU (cunoscut autor de muzică de film), CARMEN CÂRNECI şi IRINA ODĂGESCU (semnatara unor veritabile "hituri" corale de inspiraţie folclorică şi tradiţional-bizantină); alături de noi, actorul IONUŢ KIVU va "colora" ambianţa, introducându-ne în universul magic, profund românesc, al unei voci poetice inimitabile: Ioan Alexandru (afiş) .
Vă aşteptăm, deci, joi, 20.12, la orele 18.00, în Aula Palatului Cantacuzino şi vă urăm, de pe acum, Sărbători fericite! Loredana Baltazar – coordonator artistic, tel. 0722 346 798, 0743 534 293.

concert-audiţie

Sâmbătă 9 iunie 2007 la ora 11, în Aula Palatului Cantacuzino, vă invităm să audiaţi un nou concert din ciclul de proiecte „Muzică şi poezie românească”, dedicat unor compozitori şi poeţi aniversaţi şi comemoraţi în acest an (compozitorul Pascal Bentoiu – 80 de ani, poeţii – comemoraţi în luna iunie – Mihai Eminescu, George Călinescu şi A. E. Baconsky). În acest context, violonista Cornelia Bronzetti şi pianista Olga Podobinschi, soprana Yolanda Constantinescu şi pianistul Mihai Vârtosu vor interpreta lucrări camerale de Pascal Bentoiu şi George Balint; alături de acestea, vor putea fi audiate pagini componistice aparţinând altor personalităţi precum regretatul Mihai Moldovan (70 de ani de la naştere), Theodor Grigoriu, Chris Al. Petrescu – cantautor şi compozitor, Mihaela Vosganian. Versurile eminesciene inserate în spectacol vor fi prezentate în versiunea înregistrată a actorului Adrian Pintea. Vă aşteptăm! Loredana Baltazar, muzicolog - coordonator artistic, tel. 0722 34 67 98 / 0743 53 42 93) – afiş .
concert-audiţie

Sâmbătă 12 mai 2007, la ora 18, în Aula Palatului Cantacuzino, în ciclul de proiecte "Muzică şi poezie românească", va avea loc un concert-audiţie dedicat compozitorilor şi poeţilor aniversaţi (şi comemoraţi) în această primăvară. Concertul va cuprinde lucrări camerale ale autorilor Nicolae Brânduş şi Sigismund Toduţă, interpretate live de către violonista Diana Mos (membră a Filarmonicii "George Enescu") şi pianista Alexandra Popescu; alături de acestea, vor putea fi audiate pagini componistice aparţinând altor personalităţi ale vieţii muzicale româneşti precum Gheorghe Firca, Liviu Dănceanu, Diana Rotaru (premiul Concursului de Compoziţie "George Enescu"/2005) şi Irinel Anghel (recent premiată UNITER pentru opera bufă "Elizaveta Bam"). Versurile ce vor însoţi parcursul muzical aparţin lui George Topârceanu, Lucian Blaga şi Ştefan Augustin Doinaş. Invitat: actorul Ionuţ Kivu (Teatrul "Odeon"). Coordonator artistic: Loredana Baltazar, muzicolog, tel.0722-34.67.98/0743-53.42.93 – afiş .
concert-audiţie

Sâmbătă 31 martie 2007, la ora 18, în Aula Palatului Cantacuzino, în ciclul de proiecte "Muzica şi poezie românească" va avea loc un concert-audiţie dedicat prezenţelor feminine în universul artistic. Concertul va cuprinde lucrări camerale ale autoarelor Marina Vlad, Silvia Macovei, Diana Vodă, interpretate live de către clarinetistul Emil Vişenescu, violonista Natalia Colotelo, flautistul Cătălin Opriţoiu (membri ai filarmonicii "George Enescu") şi pianista Mădălina Chiriac; alături de acestea, vor putea fi audiate piese aparţinând "decanei" de vârsta Cornelia Tăutu (cunoscuta compozitoare de muzică simfonică şi de film), Maiei Ciobanu, ca şi suita extrasă din baletul "Roşu şi negru" a Liviei Teodorescu-Ciocănea. De această dată, versurile ce vor însoţi parcursul muzical aparţin invitatei serii, poeta Ioana Ieronim, în lectura autoarei. Vă invităm să ne fiţi alături pe parcursul acestui traiect muzical-poetic al finalului de martie. (Loredana Baltazar, muzicolog)

UCMR