ANUNȚURI pentru MEMBRII UCMR

București, 11.12.2017

Concurs de proiecte pentru obținerea de COMENZI DE LUCRĂRI pe 2018

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță deschiderea concursului de proiecte pentru obținerea comenzilor de lucrări pe anul 2018.

Proiectele pot fi depuse până la data de 11 ianuarie inclusiv, la secretariatul U.C.M.R.

Categoriile de lucrări ce fac obiectul comenzilor sunt:
1. Operă/ Balet/ Oratoriu/ Cantată;
2. Operetă/ musical;
3. Lucrare amplă pop/ rock/ jazz.

Biroul Executiv al U.C.M.R.
București, 26.10.2017

Festivalul MERIDIAN 2017 – program

București, OCTOMBRIE 2017

Termenul limită de înscriere a lucrărilor în vederea achiziției de către UCMR:

– pentru Secția de Muzică Instrumentală și Multimedia – 01.11.2017; înscrierea lucrărilor ce urmează a fi prezentate Biroului Secției se va face la adresele de e-mail: ucmrsimf@yahoo.com și ucmr.office@gmail.com. În vederea analizării lucrărilor, autorii vor prezenta partitura în 2 ex. + PDF, autoprezentarea lucrării, înregistrarea audio sau video;

– pentru Secția de Muzică Jazz-Pop – 9 noiembrie 2017;

– pentru Secția de Muzicologie – 10 noiembrie 2017; autorii vor trebui să prezinte lucrările în formă dactilografiată sau printată (nepublicată), însoțite de formatul electronic, de fișa de creație completată integral și de declarația pe proprie răspundere asupra originalității lucrării;

– pentru Secția de Muzică Vocală – 20 noiembrie 2017 și pentru Subsecția de Muzică Vocal-Instrumentală – 1 noiembrie 2017;
Pentru ambele secții, autorii vor trebui să prezinte partitura lucrării în dublu exemplar + 1 exemplar în format electronic (pdf), înregistrarea audio a lucrării, fișa de creație completată integral și o autoprezentare a opusului respectiv.

București, 5.09.2017

Comemorare Anton ȘUTEU

Stimați membri ai UCMR, sunteți invitați să participați la slujba de comemorare cu prilejul împlinirii a 7 ani de la trecerea în neființă a bunului și dragului nostru coleg, Anton ȘUTEU.

Slujba va avea loc sâmbătă 9 septembrie ora 10.30 la Cimitirul Bellu Ortodox
.
București, 15.08.2017

Viorel COSMA

Suntem loviţi sufleteşte de cumplita veste a despărţirii de cel ce a fost muzicologul VIOREL COSMA, veste care a umbrit marea sărbătoare a credincioşilor ortodocşi şi catolici, Sfânta Maria Mare. Incredibilă plecarea dintre noi a Maestrului care a fost lumina şi sufletul, gândul muzicii româneşti, savantul muzicolog VIOREL COSMA. Creator al unei opere ştiinţifice cu o valoare fără seamăn, martor al unui secol de existenţă a artei muzicale româneşti, VIOREL COSMA a reprezentat un model de destin împlinit, ca un falnic stejar al culturii noastre, în plan naţional şi internaţional.

În domeniul didacticii, ca profesor de muzicologie, Mentorul a ridicat prima generaţie profesionistă de muzicologi şi critici muzicali români din secolul XX, deţinând prima catedră de profil din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. A fost Doctor în Muzică al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Institutelor de Arte din Chişinău, din Iaşi, Cetăţean de Onoare al oraşului Timişoara, distins cu Premiul Academiei Romane (1974), premiul internaţional al criticii muzicale Artisjus din Budapesta(1984), premiile Uniunii Compozitorilor, cu Ordinele Coroana României, Steaua României, Steaua RSR, Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, membru corespondent al Pontificia Accademia Tiberina din Roma, Italia.

VIOREL COSMA
a pus bazele lexicografiei muzicale moderne în România, realizând, ca autor al celor 12 lexicoane (1965-2017), cea mai amplă exegeză lexicografică naţională din lume. Investigaţia istorică se întinde pe 5 secole (1500-2000), muzicologul descoperind sute de nume de creatori români care au activat în ţară şi peste hotare.

În plan internaţional, a adus contribuţii esenţiale la legăturile culturilor muzicale europene cu România, descoperind peste 100 de lucrări străine, inspirate din folclorul românesc (consemnate în Dicţionarul interferenţelor muzicale, în cicluri de concerte-experimentale sub genericul Vocaţia universală a folclorului românesc, în comunicări ştiinţifice susţinute în România, Europa şi SUA). În mod special, s-a ocupat cu pasiune de personalitatea lui George Enescu şi legăturile acestuia de afecţiune cu Franţa şi SUA, conferenţiind la Universitatea Sorbone, Académie des Beaux Artes din Paris şi Boston University. Contribuţia sa ştiinţifică se remarcă de asemenea prin modul în care a redactat articole lexicografice la Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Dictionnaire des interprètes de Alain Pâris şi la marile enciclopedii din lume .

Vocaţia de istoric a lui VIOREL COSMA se împleteşte cu cea a experienţei literatului, perspective paralele ce jalonează activitatea neobosită de elaborare de-a lungul magistralei muzicologice, inventarul cărţilor semnate de autor dezvăluind, pentru cine nu ştia încă, pasiunea cu care a realizat, ciclic, reevaluările subiectelor de cercetare, împlinite performant, fără odihnă, în timpul muncii desfăşurate în numeroasele decenii ale existenţei sale. Bibliografia creaţiei semnate de VIOREL COSMA impune imaginea unui autentic jurnal de bord al documentaristului entuziast. Moştenirea pe care o lasă urmaşilor este mărturia un act de credinţă în idealul său, document de identitate românească, cu adevăruri temeinice, din păcate, insuficient ştiute de către cei mulţi. O operă ce îl reprezintă, un dar nepreţuit oferit de acest mare savant generaţiilor de azi.

Mitingul de doliu va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino din Calea Victoriei, nr. 141, joi 17. August 2017, orele 12:00, iar slujba de înmormântarea va avea loc la Capela Cimitirului Andronache, la orele 15:00.

București, 04.08.2017

Simpozionul InternaȚional de Muzicologie „George Enescu” din cadrul Festivalului InternaȚional „George Enescu” – 2017

Lista participanților

Participanți din România:
Ștefan Angi, Alexandru Bădulescu, Alina Bottez, Lavinia Coman, Octavian Lazăr Cosma, Viorel Cosma, Cristina Lascu, Olguța Lupu, Despina Petecel, Florinela Popa, Constantin Tufan Stan, Cornel Țăranu, Vasile Vasile.

Participanți din străinătate:
John Allison (Londra), Viktor Bocharov (Sankt Petersburg), Ana von Bulow (Germania), Maria Hara (Paris), Ira Levin (Germania), James Savage-Hanford (Londra), Marcel Spinei (Atena).

Pentru PROGRAM click AICI!

București, 03.07.2017

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță Adunarea Generală a membrilor SNR-SIMC, miercuri 19 iulie 2017, orele 11.00, la sediul UCMR din Calea Victoriei nr.141, sector 1.
Potrivit regulamentului SNR-SIMC, în situația în care nu va fi întrunit cvorumul necesar, se convoacă a doua Adunare Generală - joi, 20 iulie 2017, orele 11, la sediul UCMR. Membri interesați pentru funcția de președinte SNR-SIMC vor depune proiectul de candidatură la secretariatul UCMR până marti, 18 iulie 2017, orele 14.

Biroul executiv al UCMR
București, 29.05.2017

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea directorului Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi – 2018, ediția a XXVIII-a.
Membri interesați pot depune proiecul la secretariatul instituției până în data de 19 iunie a.c.

Biroul Executiv al UCMR
București, 12.05.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICOLOGIE

Termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de MUZICOLOGIE este 25 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)
București, 25.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP

În urma întrunirii Biroului Executiv al UCMR din data de 10 aprilie 2017, membrii Biroului au hotărât termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de Muzică Jazz-Pop, și anume 25 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)
București, 13.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ

În urma întrunirii Biroului Executiv al UCMR din data de 10 aprilie 2017, membrii Biroului au hotărât termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de Muzică Vocală, și anume 23 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)
București, 6.04.2017

ANGAJARE

U.C.M.R caută persoană cu studii de specialitate, în vederea angajării pe postul de bibliotecar.

Pentru interviu vă rugăm să ne contactați la următoarele numerele de telefon : 021.317.79.66./ 021.312.26.58.
București, 6.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECțIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ șI MULTIMEDIA

Termenul limită pentru înscrierea lucrărilor muzicale ce urmează a fi analizate în cadrul Biroului Secției de Muzică Instrumentală și Multimedia pentru sesiunea de achiziții din luna iunie 2017 este de 15 mai 2017.

Autorii vor depune la Secretarul muzical partitura în 2 exempare și în format PDF, înregistrarea în format CD audio, autoprezentarea lucrării însoțită de Fișa de creație.

(Secretariatul U.C.M.R.)
București, 3.04.2017

U.C.M.R caută persoană cu studii de specialitate, în vederea angajării pe postul de bibliotecar.

Pentru interviu vă rugăm să ne contactați la următoarele numerele de telefon : 021.317.79.66./ 021.312.26.58.
București, 28.02.2017

Acordarea premiilor UCMR pe anul 2016

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România vă invită - vineri 3 martie 2017, ora 12, în Aula Palatului Cantacuzino – la Ceremonia de acordare a premiilor pe anul 2016.

Biroul executiv al UCMR
București, 16.01.2017 -

CreaȚia muzicalĂ comandatĂ de UCMR pentru anul 2017

1. Adrian POP – Mărțioare și buruieni (Cameral - ciclu de lieduri).
2. Mihai MĂNICEANU – OEN pentru orchestră (Simfonie sau piesă simfonică amplă).
3. Marcel-Octav COSTEA – VIA CRUCIS pentru cor mixt, ansamblu de percuții și orgă (Lucrare corală amplă sau ciclu de coruri).
4. Mihai MURARIU – RORSCHACH (Tânăr autor, până în 35 ani).
5. Florinela POPA – Muzică și ideologii în România secolului XX. Convergențe și distanțări față de fenomene similare din Europa (Studiu Muzicologic de sinteză - individual sau colectiv).


(CLICK AICI! pentru a vedea procesul-verbal incheiat de comisia de selecție)

UCMR