ANUNȚURI pentru MEMBRII U.C.M.R.

București, 07.07.2022, Secretariat U.C.M.R.

UNIUNEA COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN NOU ÎN PALATUL CANTACUZINO

În urma demersurilor susținute realizate de conducerea UCMR, în mod special de către compozitorul Adrian Iorgulescu, fostul președinte al UCMR, s-a reușit obținerea unei Hotărâri a Guvernului României privind darea în folosință gratuită Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România a unei părți din Palatul Cantacuzino, aflat în administrarea Muzeului Național „George Enescu”.
Anexăm actul HG 849 din 29 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial în data de 6 iulie 2022.

HG 849 din 29 iunie 2022


București, 21.06.2022, Secretariat U.C.M.R.

UCMR REZULTATE ALEGERI 2022


București, 18.05.2022, Secretariat U.C.M.R.

Datele necesare pentru efectuarea platii cotizatiei de membru al UCMR:

UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA (UCMR)
CUI RO1590279
Sediul în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr. 31, et. 1, ap. 6, sector 1, telefon 021/317.79.76, 021/311.24.51
Cont IBAN nr. RO95BRDE445SV13003044450 deschis la B.R.D. Sucursala Victoria, Bucuresti

Daca plata se face de catre alta persoana decat membrul UCMR , la detalii plata se mentioneaza numele si prenumele persoanei pentru care se plateste si anii pentru care datoreaza cotizatia.

Cotizatie anuala 2015-2018 = 100 lei / an
Cotizatie anuala 2019-2022 = 150 lei / an.

Secretariatul U.C.M.R.


București, 13.05.2022, Secretariat U.C.M.R.

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor sai in data de 9 iunie 2022, ora 10, în Bucureşti, Strada Știrbei Vodă nr. 33 (UNMB), sector 1, prima convocare.

În lipsa cvorumului la prima convocare, se reconvoacă Adunarea Generală Extraordinară a UCMR în data de 10 iunie 2022, ora 10, în Bucureşti, Strada Știrbei Vodă nr. 33 (UNMB), sector 1.

Ordinea de zi:
• Prezentarea Raportului Preşedintelui Consiliului Director UCMR pe perioada mandatului;
• Alegerea membrilor Consiliului Director;
• Alegerea membrilor Comisiei de cenzori UCMR;
• Diverse.

Cu stimă,
Secretariatul U.C.M.R.


București, 27.04.2022, Secretariat U.C.M.R.

Stimați membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România,

Vă aducem la cunoștință că în perioada 10-20 mai 2022 se vor desfășura, la Universitatea Națională de Muzică din București, Plenarele pe secții pentru Adunarea Generală din 10 iunie 2022, conform următoarei planificări:

1. SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ: Marți, 10 mai 2022, ora 10, Sala de vizionări, clădirea Mediatecă, etaj 2;

2. SECȚIA DE MUZICOLOGIE: Joi, 12 mai 2022, ora 10, Sala de vizionări, clădirea Mediatecă, etaj 2;

3. SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA: Miercuri, 18 mai 2022, ora 10, Sala 95;

4. SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP: Vineri, 20 mai 2022, ora 10, Sala Auditorium, clădirea Mediatecă, etaj 4.

Cu stimă,
Secretariatul U.C.M.R.


București, 11.04.2022, Secretariat U.C.M.R.

Stimați membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România,

Vă informăm că în ședința Consiliului Director al UCMR din data de 04.03.2022 s-a aprobat menținerea cuantumului cotizației individuale de membru UCMR pentru anul 2022 la 150 lei/an.

Cu stimă,
Secretariatul U.C.M.R.


București, Secretariat U.C.M.R.

Stimați membri UCMR,

Dorim să vă aducem la cunoștință că termenul limită de înscriere a lucrărilor în vederea achiziției de către UCMR este 25.05.2022.

În vederea analizării lucrărilor, autorii vor trebui să prezinte partitura lucrării în dublu exemplar în formă dactilografiată sau printată (nepublicată), însoțită de 1 exemplar în format electronic (pdf), înregistrarea audio sau video, o autoprezentare a opusului respectiv, fișa de creație completată integral și o declarație pe proprie răspundere asupra originalității lucrării;


București, 28.03.2022, Secretariat U.C.M.R.

PREMIILE UCMR PE ANUL 2021


București, 21.03.2022, Secretariat U.C.M.R.

„Preludiu” interbelic - concert de muzică interbelică și muzică de film la Teatrul „Constantin Tănase”

Într-un aranjament vocal-instrumental unic, Corul de Cameră Preludiu al Centrului Național de Artă "Tinerimea Română" vă invită duminică, 27 martie, de la ora 19.00, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" la o întâlnire plină de rafinament, eleganță și umor, în ritmurile tangoului interbelic. "Noapte bună Mimi", "Iubesc femeia" sau neuitatul "Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara" alături de alte șlagăre ale vremii, vor putea fi ascultate versiune în premieră absolută (aranjamente de Ioan Dobrinescu) în interpretarea Corului de Cameră Preludiu dirijat de Andrei Stănculescu, la pian Flavian Chitic, dansează Elena Duicu şi Robert Andrei Vlădescu.

În programul extreme de atractiv al concertului sunt incluse lucrări precum: Ioan Dobrinescu - Suita ,,București interbelic” (Fetițe dulci ca-n București, Inima-i un telefon, Iubesc femeia, Noapte bună Mimi, Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara), Astor Piazzola – Libertango, Yuri Falik – Neznakomka, Leonard Bernstein / Mac Huff - West Side Story (Suită corală), Richard Rodgers / Oscar Hammerstein - The Sound of Music (Suită corală).

Biletele se găsesc la Casa de bilete a Teatrului “C.Tănase” zilnic între orele 11:00 -19:00, telefon 0213155678


București, 08.03.2022, Secretariat U.C.M.R.

Adio, Luminita Vartolomei de Mihai Cosma


București, 28.02.2022, Secretariat U.C.M.R.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (U.C.M.R.) convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a membrilor săi, în data de 03.03.2022, ora 10:00, prima convocare, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare bilanț contabil an 2021;
2. Aprobare Raport Președinte an 2021;
3. Aprobare Raport Comisie de Cenzori an 2021;
4. Aprobare Raport financiar contabil Director Executiv an 2021;
5. Stabilirea cuantumului cotizației anuale UCMR pe anul 2022;
6. Informare cu privire la mutarea bunurilor aflate în proprietatea UCMR;
7. Predarea spațiilor din Palatul Cantacuzino și anexe de către UCMR către Muzeul George Enescu;
8. Schimbarea sediului social al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania precum si modificarea în consecință a Statutului UCMR. – votată în Adunarea Generală din 01.10 2021
9. Diverse.

Lucrările se vor desfășura online - votul putând fi transmis pe e-mail la secretariatul UCMR - ucmr.office@gmail.com.
În cazul lipsei de cvorum în data de 03.03.2022, se reconvoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ UCMR, tot în sistem on-line, în data de 04.03.2022, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi.
București, 21.01.2022, Secretariat U.C.M.R.

In memoriam Felicia Donceanu de Dan Buciu


București, 21.01.2022, Secretariat U.C.M.R.

In memoriam Speranța Rădulescu


UCMR